Nationella skogsprogrammet

 • Regeringen presenterar arbetsgrupperna i det nationella skogsprogrammet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Nu tas nästa steg i det nationella skogsprogrammet för att nå skogsprogrammets vision: Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Arbetet leds av landsbygdsministern med stöd av ett programråd bestående av 22 intressenter. Under 2015 och 2016 genomförs en dialogprocess där intressenter, myndigheter och universitet gemensamt ska ta sig an utmaningar och möjligheter för att nå visionen i skogsprogrammet. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Debatt: Ta tillvara det gröna guldet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Järnvägen behöver rustas – brister i järnvägskapaciteten är ett hot mot skogsnäringen. Brist på kompetent personal gör det nödvändigt att öka intresset för de praktiska programmen på gymnasiet. Skriande bostadsbrist i inlandskommunerna måste byggas bort – med hjälp av träet som råvara. Nationella skogsprogrammet måste ge stöd för långsiktigt brukande. Det skriver Isak From, riksdagsledamot (S) från Norsjö och skogsansvarig i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. / VK
  Läs mer
 • Nationella skogsprogrammet – som att koka soppa på en spik?

  Etiketter: Skog
  LEDARE. Landsbygdsministern har av Skogsstyrelsen beställt en för­studie gällande utveckling av ett nationellt skogsprogram. Förstudien är mycket viktig inte bara för oss skogsbrukare utan för hela nationen, inte minst ur ett konkurrensperspektiv i jämförelse med andra länder i välfärdsligan. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor