Nationella skogsprogrammet

 • Startskott för arbetsgrupperna inom det nationella skogsprogrammet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Idag den 22 september sätter arbetet med det nationella skogsprogrammet igång då deltagarna i de fyra arbetsgrupperna samlas för en gemensam uppstart. Arbetet med skogsprogrammet leds av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och det sker i bred dialog med intressenter i skogens hela värdekedja. Vid arbetsgruppernas möte idag inledningstalar statssekreterare Elisabeth Backteman. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Så ska Nationella skogsprogrammet nå framgång

  Etiketter: Forskning & utbildning, Politik & Ekonomi
  För att regeringens arbete med att ta fram ett nationellt skogsprogram ska bli framgångsrikt måste det vara en långsiktig och policyskapande process. Tydliga mål och spelregler, att alla som vill får vara med och en verklig vilja att uppnå ett hållbart skogsbruk är andra framgångsfaktorer. De råden fick regeringen när Future Forests samlade en rad experter till en diskussion om skogens dialogprocesser. / SLU
  Läs mer
 • Hur bidrar dialog i skogen till ett hållbart samhälle?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsprogrammet Future Forests arrangerar måndag den 31 augusti ett seminarium om skogens dialogprocesser på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. En huvudfråga är hur dialogen om skogens alla värden kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Seminariet är ett viktigt inspel till det nationella skogsprogram som regeringen ska ta fram i dialog med ett 20-tal organisationer och myndigheter de närmaste åren. / SLU
  Läs mer
 • Framtid och förnyelse på Virkesforum 2015!

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Varmt välkommen till Virkesforum den 2 september. Temat för i år är "Framtid och förnyelse". Inledningstalar gör landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som berättar om det nationella skogsprogrammet. Dagen bjuder på spännande föredrag och internationella utblickar. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Programrådet för det nationella skogsprogrammet träffas i Stockholm

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Arbetet med det nationella skogsprogrammet går vidare. Torsdagen den 21 maj träffas programrådet i Stockholm. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht leder mötet. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Regeringen presenterar arbetsgrupperna i det nationella skogsprogrammet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Nu tas nästa steg i det nationella skogsprogrammet för att nå skogsprogrammets vision: Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Arbetet leds av landsbygdsministern med stöd av ett programråd bestående av 22 intressenter. Under 2015 och 2016 genomförs en dialogprocess där intressenter, myndigheter och universitet gemensamt ska ta sig an utmaningar och möjligheter för att nå visionen i skogsprogrammet. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Debatt: Ta tillvara det gröna guldet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Järnvägen behöver rustas – brister i järnvägskapaciteten är ett hot mot skogsnäringen. Brist på kompetent personal gör det nödvändigt att öka intresset för de praktiska programmen på gymnasiet. Skriande bostadsbrist i inlandskommunerna måste byggas bort – med hjälp av träet som råvara. Nationella skogsprogrammet måste ge stöd för långsiktigt brukande. Det skriver Isak From, riksdagsledamot (S) från Norsjö och skogsansvarig i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. / VK
  Läs mer
 • Nationella skogsprogrammet – som att koka soppa på en spik?

  Etiketter: Skog
  LEDARE. Landsbygdsministern har av Skogsstyrelsen beställt en för­studie gällande utveckling av ett nationellt skogsprogram. Förstudien är mycket viktig inte bara för oss skogsbrukare utan för hela nationen, inte minst ur ett konkurrensperspektiv i jämförelse med andra länder i välfärdsligan. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor