Nationella skogsprogrammet

 • Hon ska ena skogens intressen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Dialog och samsyn är nyckelord för Agnetha Alriksson i det nationella skogsprogrammet. Många viljor ska enas och forma morgondagens skogspolitik tillsammans. / Skogen.se
  Läs mer
 • Nationella skogsprogrammet tog Bucht till Paper Province

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Paper Province har haft besök av landsbygdsministern Sven-Erik Bucht som leder arbetet med det nationella skogsprogrammet. Det vill säga framtagandet av en långsiktig skogsstrategi som främjar utvecklingen av en bioekonomi och tillvaratar skogens fulla potential. Det blev ett informativt och givande möte. / Paper Province
  Läs mer
 • OPINION: Nationella skogsprogrammet blir löst prat

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Myndigheterna orsakar de enskilda skogsägarna stora kostnader och besvär. Såväl LRF Skogsägarna och skogsindustrin borde tydligare stå på skogsägarnas sida, skriver jägmästaren Sverker Liden./ ATL
  Läs mer
 • Östersund nästa anhalt på landsbygdsministerns dialogturné om skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker på onsdag den 6 oktober Östersund för att samla in inspel och idéer för det nationella skogsprogrammets räkning. I samband med dialogmötet medverkar ministern även på mathantverkscentrumet Eldrimners arrangemang Særimner, besöker en mjölkgård och deltar i ett öppet möte om landsbygdens utveckling. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Landsbygdsministern fortsätter skogsdialogen i Växjö

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Onsdag den 30 september åker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Växjö för ett andra stopp i en regional dialogturné för samla in inspel och idéer i arbetet med ett nationellt skogsprogram. I samband med dialogmötet besöker landsbygdsministern även Ikea i Älmhult. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Startskott för arbetsgrupperna inom det nationella skogsprogrammet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Idag den 22 september sätter arbetet med det nationella skogsprogrammet igång då deltagarna i de fyra arbetsgrupperna samlas för en gemensam uppstart. Arbetet med skogsprogrammet leds av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och det sker i bred dialog med intressenter i skogens hela värdekedja. Vid arbetsgruppernas möte idag inledningstalar statssekreterare Elisabeth Backteman. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Så ska Nationella skogsprogrammet nå framgång

  Etiketter: Forskning & utbildning, Politik & Ekonomi
  För att regeringens arbete med att ta fram ett nationellt skogsprogram ska bli framgångsrikt måste det vara en långsiktig och policyskapande process. Tydliga mål och spelregler, att alla som vill får vara med och en verklig vilja att uppnå ett hållbart skogsbruk är andra framgångsfaktorer. De råden fick regeringen när Future Forests samlade en rad experter till en diskussion om skogens dialogprocesser. / SLU
  Läs mer
 • Hur bidrar dialog i skogen till ett hållbart samhälle?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsprogrammet Future Forests arrangerar måndag den 31 augusti ett seminarium om skogens dialogprocesser på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. En huvudfråga är hur dialogen om skogens alla värden kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Seminariet är ett viktigt inspel till det nationella skogsprogram som regeringen ska ta fram i dialog med ett 20-tal organisationer och myndigheter de närmaste åren. / SLU
  Läs mer
 • Framtid och förnyelse på Virkesforum 2015!

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin
  Varmt välkommen till Virkesforum den 2 september. Temat för i år är "Framtid och förnyelse". Inledningstalar gör landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som berättar om det nationella skogsprogrammet. Dagen bjuder på spännande föredrag och internationella utblickar. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Programrådet för det nationella skogsprogrammet träffas i Stockholm

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Arbetet med det nationella skogsprogrammet går vidare. Torsdagen den 21 maj träffas programrådet i Stockholm. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht leder mötet. / Näringsdepartementet
  Läs mer

Sidor