Nationella skogsprogrammet

 • ”Vi förväntade oss något mer konkret”

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Skogsägarföreningarna och oppositionen har en sak gemensamt när parterna kommenterar regeringens strategi för det nationella skogsprogrammet. Alla efterlyser fler konkreta åtgärder./ ATL
  Läs mer
 • Sveriges nationella skogsprogram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  För fortsatt lönsamhet och investeringsvilja längs skogens hela värdekedja behövs vision, mål och insatser för ökad samsyn. Regeringen har därför slagit fast en vision för skogsprogrammet: "Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi". / Regeringen
  Läs mer
 • Sveriges första nationella skogsprogram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen har fattat beslut om Sveriges första nationella skogsprogram. I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • DEBATT: "När kan regeringen ge svar om uthålligt skogsbruk?"

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen vill förverkliga FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men saknar fortfarande en beskrivning av vad som är ett hållbart nyttjande av skogen. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl som instämmer i professor Sten Nilssons hårda kritik mot regeringens hantering av skogsprogrammet./ Altinget
  Läs mer
 • DEBATT: Skogen viktig för en hållbar framtid

  Etiketter: Skog
  Det behövs en vidgad debatt om vad den svenska skogen ska användas till. Riksdagen kommer inom kort ta ställning till ett nationellt program för hur den svenska skogen ska hanteras i framtiden. Under förberedelserna med detta program har många remissinstanser gett sina synpunkter. Det innebär att olika intressen kämpat för sin sak, skriver Stig-Olof Holm, skogsägare och styrelseledamot i föreningen Skydda skogen./ Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Debatt: Nu krävs åtgärder för att rädda skogsprogrammet!

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsnäringens framtid står på spel när skogsprogrammets intressenter spelar ett föga vägvinnande spel. Vi ger förslag på hur regeringen bör säkra programmets framtid, skriver Sten Nilsson och Fredrik Ingemarson från SIFI, Tankesmedjan för internationella skogsfrågor. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Enighet om skogens nytta och delade meningar om hållbarhet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Medlemmar och politiker möttes på Skogens dag i Riksdagen
  - Det vore önskvärt med en Skogsambassadör på UD o bioekonomiska attachéer i Bryssel, menade Lena Bruce, ordförande gruppen för internationella frågor. På internationella skogsdagen arrangerades Föreningen Skogens dag i Riksdagen. Nationella skogsprogrammets projektledare berättade om resultat, åhörarna fick ställa frågor som politikerna besvarade. Dessutom diskuterades olika synpunkter kring skogsägares äganderätt. Skogens nytta var förenande medan det fanns meningsskiljaktigheter om definitioner av hållbarhet. #IntSkogsdagen
  Läs mer
 • ”Skogsprogrammet har gett bra resultat”

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  En statusrapport från arbetet med det nationella skogsprogrammet presenterades på Skogens dag i riksdagshuset på tisdagen. / Skogsland
  Läs mer
 • "Är politikerna på rymmen från nationella skogsprogrammet?"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 21 mars är det internationella skogsdagen. Den uppmärksammas av Föreningen Skogen med en skogsdag i riksdagen. I fokus står då det nationella skogsprogrammet. Men känner du till bakgrunden? Läs professor Sten Nilssons redogörelse – som också innehåller vissa farhågor. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Jägmästare på Regeringskansliet värdesätter kursen Nationell och internationell skogspolitik, från sin tid i Alnarp!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under åren 2008-2013 utbildade sig Wilhelm Magnusson till Jägmästare vid SLU i Umeå och är nu anställd som departementssekreterare och projektkoordinator på Regeringskansliet. - Jag är stolt över att jobba med skog och det nationella skogsprogrammet. Skogen är viktig för Sverige! / SLU
  Läs mer

Sidor