Nationella skogsprogrammet

 • Förenklingsfokus i skogssektorn

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och ett särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. För att förbättra villkoren för företagare i skogssektorn behöver förenklingsåtgärder genomföras. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Se seminariet om mångbruk i efterhand

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 11 mars anordnade Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen i samarbete med SLU ett kunskapsseminarium om mångbruk av skogen. Seminariet är en del av det nationella skogsprogrammet. Större delen av seminariet kan fortfarande ses ett litet tag till på webben. / Future Forests
  Läs mer
 • Landsbygdsminister Jennie Nilsson till Umeå

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson kommer till Umeå för att delta i nationella Skogsprogrammets kunskapsseminarium ”Mångbruk – hur kan vi öka användningen av samma skog till flera verksamheter?” / Umeå universitet
  Läs mer
 • Landsbygdsministern inleder årets första skogsprogramråd

  Etiketter: Skog
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson inleder idag årets första programrådsmöte för det nationella skogsprogrammet. Fokus på dagens möte ligger på att presentera Skogsprogrammets fyra kunskapsseminarier som ska hållas under första halvåret 2020. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen fortsätter genomförandet av nationella skogsprogrammet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att under åren 2020–2022 bistå Regeringskansliet i det fortsatta genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Programmet utvecklas för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen ska bidra till att uppnå det nationella skogsprogrammets vision och mål. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen ur skilda synvinklar

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Nationella skogsprogrammets årskonferens 2019
  Det nationella skogsprogrammet samlade flera hundra skogsintresserade under två dagar med temat varför vi ser olika på skogen. Konferensdeltagarna framförde olika synpunkter om skogsbruk och ägande. Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen var arrangörer. #skogsprogrammet / SkogsSverige
  Läs mer
 • KSLA Nytt & Noterat 3-2019

  Etiketter: Skog
  Ur innehållet: ”Ingen tvekan om att skogen är politiskt viktig idag”. Vad händer med det nationella skogsprogrammet? Det var den övergripande frågan vid akademisammankomsten i september. Läs mer i nyhetsbrevet som pdf-dokument. / KSLA
  Läs mer
 • Budgetsatsningar för växande skogsnäring och hållbart skogsbruk

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen betonar skogens betydelse för hållbara lösningar på viktiga samhällsfrågor och föreslår i budgetpropositionen för 2020 fortsatt finansiering av det nationella skogsprogrammet. Regeringen föreslår även satsningar på 30 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att bidra till en effektiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande./ Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Vad är skogens outnyttjade potential?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det nationella skogsprogrammet har identifierat ökad satsning på mångbruk av skogen som en prioriterad fråga. Under 2018 och 2019 har Future Forests fått uppdrag av regeringen att utforska möjligheterna med mångbruk. En intressant fråga är om det finns en outnyttjad potential för ytterligare mångbruk av skogen och hur den i så fall ser ut? / SLU
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen utlyser 9 miljoner kronor för regionala strategier för skogen

  Etiketter: Skog
  Nu utlyser Skogsstyrelsen 9 miljoner kronor för samordning av arbetet med att ta fram regionala strategier för skogen. Länsstyrelser kan söka pengarna. Utlysningen är en del av det nationella skogsprogrammet./ Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor