Nationella skogsprogrammet

 • KSLA Nytt & Noterat 3-2019

  Etiketter: Skog
  Ur innehållet: ”Ingen tvekan om att skogen är politiskt viktig idag”. Vad händer med det nationella skogsprogrammet? Det var den övergripande frågan vid akademisammankomsten i september. Läs mer i nyhetsbrevet som pdf-dokument. / KSLA
  Läs mer
 • Budgetsatsningar för växande skogsnäring och hållbart skogsbruk

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen betonar skogens betydelse för hållbara lösningar på viktiga samhällsfrågor och föreslår i budgetpropositionen för 2020 fortsatt finansiering av det nationella skogsprogrammet. Regeringen föreslår även satsningar på 30 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att bidra till en effektiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande./ Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Vad är skogens outnyttjade potential?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det nationella skogsprogrammet har identifierat ökad satsning på mångbruk av skogen som en prioriterad fråga. Under 2018 och 2019 har Future Forests fått uppdrag av regeringen att utforska möjligheterna med mångbruk. En intressant fråga är om det finns en outnyttjad potential för ytterligare mångbruk av skogen och hur den i så fall ser ut? / SLU
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen utlyser 9 miljoner kronor för regionala strategier för skogen

  Etiketter: Skog
  Nu utlyser Skogsstyrelsen 9 miljoner kronor för samordning av arbetet med att ta fram regionala strategier för skogen. Länsstyrelser kan söka pengarna. Utlysningen är en del av det nationella skogsprogrammet./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ”Skogsnäringen behöver dialog med sin omvärld”

  Etiketter: Skog
  Sten Nilsson, vd för Forest sector insights, pratade om globala trender på det nationella skogsprogrammets konferens. SKOGEN ställde några frågor om framtiden för svensk skogsnäring. / Skogen.se
  Läs mer
 • Sven-Erik Bucht på skogskonferens inom ramen för skogsprogrammet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 6 och 7 december anordnas konferensen Nationella skogsprogrammet i praktiken, i Upplands Väsby. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder konferensen tillsammans med Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • ”Vi förväntade oss något mer konkret”

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Skogsägarföreningarna och oppositionen har en sak gemensamt när parterna kommenterar regeringens strategi för det nationella skogsprogrammet. Alla efterlyser fler konkreta åtgärder./ ATL
  Läs mer
 • Sveriges nationella skogsprogram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  För fortsatt lönsamhet och investeringsvilja längs skogens hela värdekedja behövs vision, mål och insatser för ökad samsyn. Regeringen har därför slagit fast en vision för skogsprogrammet: "Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi". / Regeringen
  Läs mer
 • Sveriges första nationella skogsprogram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen har fattat beslut om Sveriges första nationella skogsprogram. I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • DEBATT: "När kan regeringen ge svar om uthålligt skogsbruk?"

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen vill förverkliga FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men saknar fortfarande en beskrivning av vad som är ett hållbart nyttjande av skogen. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl som instämmer i professor Sten Nilssons hårda kritik mot regeringens hantering av skogsprogrammet./ Altinget
  Läs mer

Sidor