nationell samordnare

 • Karin Östberg stöttar Skogen i Skolans regioner

  Karin Östberg, nationell samordnare för Skogsstyrelsens regionsamordnare inom Skogen i Skolan
  Karin Östberg arbetar på enheten för skogspolicy och analys samt ansvarar för nationell samordning för Skogsstyrelsens regionsamordnare inom Skogen i Skolan. Karin har också ett nära samarbete med Skogen i Skolans nationella kansli.
  Läs mer
 • LRF Södermanland och LRF Örebro antar fossilfri utmaning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Välkommen att närvara när den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, besöker LRF:s länsförbund i Södermanland och Örebro. I samband med besöket antar regionförbunden utmaningen 50-50-2020. / Miljö- och energidepartementet
  Läs mer
 • Östgötaföretag antar fossilfri utmaning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Fredagen 24 mars besöker den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, Norrköping för att dra igång en utmaning om fossilfria transporter för regionens företag. Media är välkomna att medverka när de första företagen skriver under utmaningen. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Nysatsning på jubilerande skola

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen i skolan fyller 40 år i år. Det firas med en omstart. Befintliga skolskogar – klassrum ute i skogen – restaureras och nya kommer till. – Skogen i skolan har flera syften. Dels öka kunskapen kring den svenska skogen, en av landets viktigaste naturresurser. Dels att locka fler till att jobba inom skogssektorn. Sedan har vi hälsoperspektivet, man blir kvickare i huvudet av att ha lektioner utomhus, säger Lis Boje, nationell samordnare för Skogen i skolan på Skogsstyrelsen. / Skogsland
  Läs mer