Näringsdepartementet

 • Nordiskt skogs- och lantbruk ska rustas för kommande extremväder

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  De nordiska lantbruksministrarna beslutade vid sitt möte i Stockholm den 19 september att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram strategier och åtgärder för ett mer robust skogs- och lantbruk. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Sven-Erik Bucht presenterar stöd till skogsbruk efter sommarens skogsbränder

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 23 augusti, kl. 10.00, håller landsbygdsminister Sven-Erik Bucht pressträff om stödpaket till skogsbruket med anledning av sommarens skogsbränder. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Näringsministern besöker husfabrik i Väröbacka, Halland

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag besöker närings- och innovationsminsiter Mikael Damberg byggföretaget Deromes husfabrik i Väröbacka, Halland. Han besöker under dagen också Varberg och Kungsbacka. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besöker Skellefteå

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I dag den 22 augusti besöker bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson Skellefteå med omnejd. På programmet står bland annat besök i trähustillverkaren Martinsons fabrik i Bygdsiljum. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Näringsministern inviger nya skogs- och exportsatsningar i Hylte och Jönköping

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Måndagen den 4 juni besöker närings- och innovationsminister Mikael Damberg Hylte och Jönköping för att delta på två invigningar. I Hylte kommer Mikael Damberg delta på Stora Ensos pressträff och inviga den nya produktionslinjen för biokomposit. I Jönköping ska ministern inviga Almi och EKN:s nya satsning på fler exporterande företag. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Sven-Erik Bucht inviger mässa för jakt och fiske

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I morgon, fredag den 25 maj, inviger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Swedish Game Fair - Sveriges största mässa för jakt, fiske och hund. Mässan hålls vid Tullgarns slott utanför Stockholm. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Sveriges första nationella skogsprogram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen har fattat beslut om Sveriges första nationella skogsprogram. I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Uppdrag om nyckelbiotopsinventering

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  egeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Skogsstyrelsen om en ny landsomfattande inventering av så kallade nyckelbiotoper i skogen. Regeringen är även beredd att göra en översyn av vilka åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma en ökad tydlighet när det gäller lagstiftningen kring fjällnära skog. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Bucht bjuder in nordiska kollegor till Tornedalen 26-27 juni

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 26 till 27 juni kommer de nordiska ministrar med ansvar för regional utveckling, fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk att samlas i Haparanda för att delta i två nordiska ministerrådsmöten. Den 21 maj hålls en pressträff på Haparanda Stadshotell där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht svarar på frågor om dessa möten. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • 100 miljoner till hållbart biobränsle till flyget

  Etiketter: Bioenergi
  Flygtrafiken står idag för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid. Samtidigt är utbudet av hållbara alternativ till fossilt flygbränsle mycket litet. Regeringen gav i förra veckan Energimyndigheten i uppdrag att verka för att öka användningen av hållbara biobränslen i flyget. / Näringsdepartementet
  Läs mer

Sidor