Näringsdepartementet

 • Näringsministern besöker Sveaskog och träffar studenter i Umeå

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Fredag 24 maj, reser näringsminister Ibrahim Baylan till Umeå för besök hos Sveaskog och för att hålla en föreläsning på Handelshögskolan vid Umeå universitet. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Sverigeresan tar landsbygdsministern till Västernorrland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Idag, måndag den 20 maj, fortsätter landsbygdsminister Jennie Nilsson sin Sverigeresa och åker till Västernorrland för ett tvådagarsbesök. Under tisdagen kommer Jennie Nilsson besöka naturbruksprogrammet på Skedomskolan i Sollefteå för att träffa elever och lärare och för att diskutera skogens betydelse för kommunens utveckling. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Landsbygdsministern besöker Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Idag, torsdag 9 maj, reser landsbygdsminister Jennie Nilsson till Uppsala för myndighetsbesök hos Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Landsbygdsministern kommer under besöken bland annat att föra samtal om Livsmedelsverkets arbete med livsmedelsstrategin och SLU:s bygge av världens modernaste forskningsfartyg. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Näringsministern deltar vid konferens om forskning inom skogsråvara

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Tisdag 7 maj reser näringsminister Ibrahim Baylan till Kolmården för att delta vid konferensen Treesearch Progress 2019. Konferensen är den första i sitt slag och syftar till att ge en nationell överblick av forskningen på nya material och specialkemikalier från skogen. Näringsministern medverkar under konferensen och kommer att hålla ett anförande med fokus på Sveriges omställning till en biobaserad ekonomi. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Idag gör landsbygdsminister Jennie Nilsson sitt första myndighetsbesök

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Jennie Nilsson, landsbygdsminister, gör sitt första myndighetsbesök hos Jordbruksverket och Skogsstyrelsen sedan hon tillträdde. Under de två myndighetsbesöken kommer samtal bland annat att föras om fjolårets och vårens torka och bränder. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Kartläggning av skog ges längre tid

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Inom ramen för det nationella skogsprogrammet gav regeringen 2018 uppdraget till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistikrapportering för skogsmark. På grund av arbetets komplexitet och ambitionen att nå ställda kvalitetskrav i uppdraget beslutar regeringen att Statistiska centralbyrån (SCB) fortsättningsvis ska ingå i uppdraget. Regeringen beviljar också myndigheterna två extra månader för uppdragets genomförande. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • 150 miljoner extra för ersättning till markägare med nyckelbiotoper

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Värna och stärk den privata äganderätten till skogen. I vårändringsbudgeten 2019 får Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor för att kunna betala ut ersättning till markägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. Vårändringsbudgeten för 2019 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Effektivare skogsbruk med laserskanning

  Etiketter: Skog
  Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera skogliga grunddata till brukare av Sveriges skogar via den laserskanning som Lantmäteriet genomför. Uppdraget kommer bidra till en både ökad produktion som en effektivare miljöhänsyn inom skogsbruket. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Skogsägare uppvaktar Näringsdepartementet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På fredag uppvaktas Näringsdepartementet av fjällnära skogsägare från Västerbotten... / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Näringsministern och Kungen inviger ny massafabrik

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Idag gör Ibrahim Baylan sin första inrikesresa som näringsminister till Sundsvall. Där kommer han tillsammans med H.M. Konung Carl XVI Gustaf nyinviga företaget Svenska Cellulosa AB:s (SCA) massafabrik i Östrand. / Näringsdepartementet
  Läs mer

Sidor