Näringsdepartementet

 • Näringsministern inviger nya skogs- och exportsatsningar i Hylte och Jönköping

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Måndagen den 4 juni besöker närings- och innovationsminister Mikael Damberg Hylte och Jönköping för att delta på två invigningar. I Hylte kommer Mikael Damberg delta på Stora Ensos pressträff och inviga den nya produktionslinjen för biokomposit. I Jönköping ska ministern inviga Almi och EKN:s nya satsning på fler exporterande företag. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Sven-Erik Bucht inviger mässa för jakt och fiske

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I morgon, fredag den 25 maj, inviger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Swedish Game Fair - Sveriges största mässa för jakt, fiske och hund. Mässan hålls vid Tullgarns slott utanför Stockholm. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Sveriges första nationella skogsprogram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen har fattat beslut om Sveriges första nationella skogsprogram. I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Uppdrag om nyckelbiotopsinventering

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  egeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Skogsstyrelsen om en ny landsomfattande inventering av så kallade nyckelbiotoper i skogen. Regeringen är även beredd att göra en översyn av vilka åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma en ökad tydlighet när det gäller lagstiftningen kring fjällnära skog. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Bucht bjuder in nordiska kollegor till Tornedalen 26-27 juni

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 26 till 27 juni kommer de nordiska ministrar med ansvar för regional utveckling, fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk att samlas i Haparanda för att delta i två nordiska ministerrådsmöten. Den 21 maj hålls en pressträff på Haparanda Stadshotell där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht svarar på frågor om dessa möten. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • 100 miljoner till hållbart biobränsle till flyget

  Etiketter: Bioenergi
  Flygtrafiken står idag för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid. Samtidigt är utbudet av hållbara alternativ till fossilt flygbränsle mycket litet. Regeringen gav i förra veckan Energimyndigheten i uppdrag att verka för att öka användningen av hållbara biobränslen i flyget. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Vad innebär Brexit för svensk skogsindustri?

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Storbritannien har sedan många år varit en av Sveriges viktigaste handelspartners. Nästan en femtedel av Sveriges export till Storbritannien kommer från skogsindustrin. Storbritanniens val att lämna EU, Brexit, kommer därmed att få stor påverkan på hela branschen. /
  Läs mer
 • Landsbygdsministern besöker Ånge

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Fredag den 23 mars besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Ånge i Västernorrland där han bland annat besöker Callans Trä AB, som producerat till exempel dörrar, golv och möbler av lokalt fälld gran och tall. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Nya prognoser för skogens kolsänka tas fram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Ett aktivt skogsbruk är viktig i klimatomställningen till ett fossilfritt samhälle. För att kunna bruka skogen på bästa sätt krävs information om hur mycket växthusgaser den tar upp och släpper ut, den så kallade kolsänkan. Regeringen har därför gett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i uppdrag att ta fram prognoser och scenarier inklusive underlag till svensk referensnivå för att kunna bokföra den svenska skogens och skogsmarkens kolsänka. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Jägare med funktionsnedsättning ska få jaga fler arter

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Idag har regeringen remitterat en promemoria med förslag om ändringar i jaktförordningen. Ändringarna ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att från motordrivet fordon få jaga fler djurarter än i dag. / Näringsdepartementet
  Läs mer

Sidor