Näringsdepartementet

 • Viltsjukdomsövervakningen återupptas

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) återupptar nu till fullo viltsjukdomsövervakningen. Därmed kan till exempel döda, vilda djur där sjukdom misstänks åter skickas in till SVA för analys. Efter en nära och konstruktiv dialog med Näringsdepartementet är SVA:s generaldirektör Jens Mattsson nu trygg med att viltverksamheten vid myndigheten kan återgå till det normala. / SVA
  Läs mer
 • Landsbygdsministern deltar i svensk-finsk skogskonferens

  Etiketter: Skog
  På onsdag den 21 november åker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Finland för att delta på den svensk-finska skogskonferensen Forest Academy for Decision Makers. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Nordiskt skogs- och lantbruk ska rustas för kommande extremväder

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  De nordiska lantbruksministrarna beslutade vid sitt möte i Stockholm den 19 september att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram strategier och åtgärder för ett mer robust skogs- och lantbruk. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Sven-Erik Bucht presenterar stöd till skogsbruk efter sommarens skogsbränder

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 23 augusti, kl. 10.00, håller landsbygdsminister Sven-Erik Bucht pressträff om stödpaket till skogsbruket med anledning av sommarens skogsbränder. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Näringsministern besöker husfabrik i Väröbacka, Halland

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag besöker närings- och innovationsminsiter Mikael Damberg byggföretaget Deromes husfabrik i Väröbacka, Halland. Han besöker under dagen också Varberg och Kungsbacka. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besöker Skellefteå

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I dag den 22 augusti besöker bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson Skellefteå med omnejd. På programmet står bland annat besök i trähustillverkaren Martinsons fabrik i Bygdsiljum. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Näringsministern inviger nya skogs- och exportsatsningar i Hylte och Jönköping

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Måndagen den 4 juni besöker närings- och innovationsminister Mikael Damberg Hylte och Jönköping för att delta på två invigningar. I Hylte kommer Mikael Damberg delta på Stora Ensos pressträff och inviga den nya produktionslinjen för biokomposit. I Jönköping ska ministern inviga Almi och EKN:s nya satsning på fler exporterande företag. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Sven-Erik Bucht inviger mässa för jakt och fiske

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I morgon, fredag den 25 maj, inviger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Swedish Game Fair - Sveriges största mässa för jakt, fiske och hund. Mässan hålls vid Tullgarns slott utanför Stockholm. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Sveriges första nationella skogsprogram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen har fattat beslut om Sveriges första nationella skogsprogram. I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Uppdrag om nyckelbiotopsinventering

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  egeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Skogsstyrelsen om en ny landsomfattande inventering av så kallade nyckelbiotoper i skogen. Regeringen är även beredd att göra en översyn av vilka åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma en ökad tydlighet när det gäller lagstiftningen kring fjällnära skog. / Näringsdepartementet
  Läs mer

Sidor