multiskada

  • Betydande multiskador på ungskog i norr

    Etiketter: Skog
    Skogsbeståndet i Norrbotten och Västerbotten är utsatt för betydande multiskador och tillväxten är oroande låg. Det visar en inventering som Sveaskog genomfört under 2019 som komplement till Skogsstyrelsens satellitanalys förra året. / Sveaskog
    Läs mer