mossa

 • Träden är hem för många hotade arter

  Etiketter: Skog
  Ett stort antal arter av svampar, mossor, lavar och småkryp är beroende av träd för sin överlevnad. Många av arterna är hotade eftersom deras värdträd drabbats av sjukdomar. / Forskning & Framsteg
  Läs mer
 • Mossa som kan rena dricksvatten från arsenik upptäckt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den vattenlevande mossan Warnstofia fluitans som växer i norra Sverige har förmågan att snabbt samla på sig arsenik från vatten. Upptäckten öppnar upp för ett miljövänligt sätt att rena vatten ifrån arsenik. Ett tänkbart scenario är att till exempel odla mossan i bäckar och andra vattendrag med hög arsenikhalt. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Mossor och lavar till juldekoration - det här måste vi tänka på

  Etiketter: Julgranar, Skog
  När svamp- och bärsäsongen är över finner vi andra skatter i skogen. Vintergröna mossor och vita lavar är exempel på växter som vi gärna använder för dekoration inför advent och jul. Fönsterlav, som ofta säljs under namnet vitmossa ska plockas varsamt och inte i onödan eftersom den växer så långsamt. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Källan till barrskogens näring identifierad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I våra barrskogar är det generellt stor brist på det viktiga näringsämnet kväve. Det betyder i praktiken att tillgången på kväve bestämmer hur produktiva skogarna är. En ny studie från Stockholms universitet har identifierat den cyanobakterie som genom symbios med mossor ger barrskogens ekosystem det livsviktiga näringsämnet. / Stockholms Universitet
  Läs mer
 • Är artmångfalden större i en skog vid kontinuitetsskogsbruk än vid trakthyggesbruk?

  Etiketter: Skog
  Malin Leverin har utforskat skogsbrukets påverkan på artmångfalden hos mossor och lavar i sitt examensarbete på Ekologiprogrammet på Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde. Sveriges vanligaste skogsbruksmetod, trakthyggesbruket, har medfört problem för skogens artmångfald. År 2010 fanns det i Sverige 319 stycken hotade mossor och lavar som var kopplade till skogen. Alternativet till denna skogsbruksmetod finns i kontinuitetsskogsbruket som var vanligt förr. Denna rapport avser jämföra och redogöra för eventuella skillnader i artmångfalden av mossor och lavar mellan de tre skogstyperna naturskog, kontinuitetsbrukad och trakthyggesbrukad skog. / Högskolan i Skövde
  Läs mer
 • Kan vi kompensera för bortfall av livsmiljöer vid uttag av biobränsleved?

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  I de stubbar, grenar och toppar som lämnas kvar efter avverkning lever många arter av skalbaggar, lavar, mossor och svampar. I ökande utsträckning tas nu även dessa avverkningsrester ut för att användas som biobränsle. / SLU
  Läs mer
 • Mossor och lavar i vår närmiljö

  Etiketter: Skog
  Den vanligaste gruppen av dessa hänglavar, tagellavarna i släktet ”Bryoria”, innehåller 16 svenska arter, men artuppfattningen varierar starkt och artavgränsningarna är i många fall minst sagt oklar, se nästa bild. Mossor och lavar i vår närmiljö, en naturkrönika i 13 bilder från Västra lägrets kulturmiljöer på Skillingaryds skjutfält. / Skillingaryd.nu
  Läs mer