Mora

 • Siljankoncernen ser ljust på framtiden och investerar

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Siljan-koncernen har de senaste åren investerat cirka 400 miljoner kronor bl.a. i en total ombyggnad och modernisering av Blybergssågen. Nu går sågarna i Mora och Blyberg för högtryck, produktionen har aldrig varit större och efterfrågan på marknaden är god. / Siljankoncernen
  Läs mer
 • Två nya naturreservat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länsstyrelsen har beslutat om två nya naturreservat i Dalarna. Det ena i Täxberg, strax utanför Mora och det andra i Bredåsen i Älvdalen. Båda skyddas för sina gamla skogar och unika arter. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • De nyttjade skogen – ljud, toner och musik

  Etiketter: Skog
  En annorlunda skogshistorisk exkursion i trakterna norr om Siljan ackompanjerad av musik, näverlurar och koskällor. År 1906 arrangerade Anders Zorn den första spelmansstämman för hornblåsare med bland annat syftet att fånga upp och bevara stämmor och musik som härrörde från fäboddriften i skogarna i norra Dalarna. Under den här exkursionen kommer vi att få återuppleva hur det lät under denna spelmansstämma. Samling tisdagen den 26 augusti kl 12 30 vid Zorngården i Mora (intill kyrkan). Avslutning onsdagen den 27 augusti cirka kl 14 vid Östra Grunubergs fäbodar.
  Läs mer
 • Jättebrist på virke som är miljömärkt

  Etiketter: Skog
  – Vi behöver mer miljöcertfierad virke. Inte ens 20 procent av det virke vi får in är endera PFC eller FSC certifierat. Det säger Weda Skogs distriktschef i Mora, Thomas Westberg. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Syftet är att minska körskador i skogen

  Etiketter: Skog
  Det finns flera förebyggande åtgärder att tänka på inom skogsbruket för att undvika körskador. Henrik Mild har under hösten undervisat 60 avverkningslag hos BillerudKorsnäs i metoden Risa-Rätt, som bland annat syftar till att minimera skogsbrukets påverkan på mark och vatten. Den här veckan har turen kommit till Mora och en av Roger Lisells avverkningsgrupper. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Nya dioxinprover i centrala Mora

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Mora kommun gör nya provtagningar för att få reda på mer om föroreningarna vid före detta Ströms sågverksområde vid Saxviken. / SR Dalanytt
  Läs mer
 • Stora Enso Bioenergi satsar på ny miljövänlig logistiklösning i Sveg

  Etiketter: Bioenergi
  Stora Enso, logotyp
  Fredagen den 26 oktober lämnar det första biobränsletåget Stora Enso Bioenergis nya terminal i Sveg. Slutdestinationen är Söderenergis terminal i Nykvarn utanför Södertälje. Tåget är det första av 24 tåg som kommer transportera biobränsle från Sveg och Mora till Nykvarn under vintern 2012/2013. / Stora Enso
  Läs mer