mjukpapper

 • SCA vidareutvecklar hygienorganisationen

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag, där cirka 85 procent av omsättningen kommer från hygienverksamheten. Verksamheterna inom mjukpapper för storförbrukare och inom inkontinensprodukter i Europa och Nordamerika omorganiseras till två affärsenheter. / SCA
  Läs mer
 • SCA avvecklar produktionsanläggning i Frankrike

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Som en del av SCAs pågående kostnadsbesparingsprogram relaterat till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet kommer SCA avveckla produktionsanläggningen för mjukpapper i Saint-Cyr-en-Val, Frankrike. / SCA
  Läs mer
 • Innovativt nytt medlemsföretag med färskt patent

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Paper Province senaste medlemsföretag är CS Produktion i Säffle. Under en vanlig arbetsdag legoproducerar och monterar de produktionsutrustning åt kunder inom bland annat livsmedels- telekom-, pappers- och övrig processindustri. Men företaget har också nyligen fått patent på en egen fiffig innovation som kan spara tid och pengar åt världens alla mjukpapperstillverkare. / Paper Province
  Läs mer
 • Naturprojekt för att återställa vattenflöden i Frankrike

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA och Vattenverket i Seine-Normandie har tillsammans genomfört ett stort miljöprojekt för att återställa våtmarkerna och skapa en långsiktig hållbar utveckling vid SCAs mjukpappersfabrik i Hondouville, Frankrike. / SCA
  Läs mer
 • Termografisk metod avslöjar torktid i arket

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lägre ytvikter förändrar påtagligt torkningshastigheten och luftflödets beteende vid mjukpapperstillverkning. Detta har konstaterats i en ny licentiatavhandling av Aron Tysén som presenterades den 30 september vid Karlstad Universitet. / Innventia
  Läs mer
 • Södra inför gallringspremie

  Etiketter: Skog
  Från och med idag, den 4 mars, inför Södra en gallringspremie på barrmassaved på 30 kr/m3fub. - Det här ger förutsättningar för en ökad gallringsaktivitet och möjlighet för våra medlemmar att sköta sin skog. Därmed stärks skogsgårdens lönsamhet på både kort och lång sikt. Samtidigt går det hand i hand med ett ökat behov av pappersmassa tillverkad av gallringsved med anledning av den växande konsumtionen av mjukpapper, säger Håkan Larsson skogsdirektör i Södra. / Södra
  Läs mer
 • SCA: Bokslutsrapport 2013

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Koncernchefens kommentar: SCA har under 2013 ytterligare stärkt närvaron på tillväxtmarknaderna. Under det fjärde kvartalet 2013 slutfördes budet på det kinesiska mjukpappersföretaget Vinda och SCA är idag majoritetsägare i Vinda med 51,4 procents ägarandel. SCA beslutade under året att investera i lokal produktion av hygienprodukter i Indien och lanserade under året Libero barnblöjor och Tempo mjukpapper för konsumenter på den indiska marknaden. / SCA
  Läs mer
 • Kinesiskt mjukpapper är långfiberns räddande ängel

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  För tio år sedan gick 60 % av världens NBSK konsumtion till producenter av grafiska papper huvudsakligen i Europa och Nordamerika. Sedan dess har efterfrågan, mer än halverats från denna kundkategori. Lyckligtvis har minskningen mer än väl kompenserats genom en fördubbling av leveranserna till mjuk- och specialpappersproducenter, framför allt i Kina. / Skog och Ekonomi, Danske Bank
  Läs mer
 • Metsä Groups redovisar sin siffror för Q3 2013

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Rörelseresultatet för årets tredje kvartal var enligt förväntningarna. Rörelseresultatet för massa förbättrades tack vare högre massapriser. Utvecklingen för mjuk- och matlagningspapper var stabil. Leveransmängderna för falskartong och kraftliner ökade. Den säsongsrelaterade låga efterfrågan inom träproduktindustrin och de planerade serviceuppehållen i fabriksintegraten försämrade resultatet under kvartalet. / Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Acceptperioden på kinesiska företaget Vinda startar idag

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Idag distribueras och publiceras det kompletta prospektet för SCAs offentliga kontantbud på det kinesiska mjukpappersbolaget Vinda. I samband med detta startar acceptperioden för Vindas aktieägare. SCA offentliggjorde den 9 september 2013 att företaget planerar att lägga ett kontantbud på Vinda. / SCA
  Läs mer

Sidor