mjukpapper

 • SCA höjer massapriset $ 40

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  - Vi ser en stark massamarknad med växande efterfrågan från framför allt mjukpapperskunder, säger SCAs marknadsdirektör massa Henning Ellström. Producentlagren är i balans och produktionsbegränsningar har annonserats från andra leverantörer. Massamarknaden är global och vi har redan sett prisuppgång på andra kontinenter. / SCA
  Läs mer
 • Metsä Tissue planerar att investera mer i nyfiberbaserad produktion av mjukpapper i Sverige

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Metsä Tissue, som ingår i Metsä Group, har som en del av Future Mill-programmet ansökt om ett nytt miljötillstånd i Mariestad. Under den första fasen omfattar planen en ny mjukpappersmaskin, ett automatiserat lager och en kontorsbyggnad på pappersbruket i Mariestad. Den potentiella investeringen under den första fasen beräknas till cirka 230 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande./ Metsä Tissue
  Läs mer
 • Valmet levererar en ny produktionslinje för mjukpapper till Crown Paper Mill i Abu Dhabi

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Den nya Advantage DCT 200HS-linjen möter CPMs krav på tillverkning av högkvalitativa mjukpappersprodukter till Mellanöstern. Uppstart är planerad till andra halvåret 2018. / Euroinvestor
  Läs mer
 • SCA investerar för att ytterligare stärka verksamheten

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  För att ytterligare stärka konkurrenskraften och möjliggöra framtida tillväxt inom mjukpappersverksamheten i Mexiko, har SCA beslutat att investera cirka 105 MUSD (cirka 950 MSEK) vid en av bolagets anläggningar i landet. SCA har även, för att stärka produkterbjudandet inom barnblöjor i Europa, beslutat att investera cirka 40 MEUR (cirka 380 MSEK) vid anläggningar i Europa. / SCA
  Läs mer
 • SCA stärker mjukpappersverksamheten i Storbritannien

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  För att möta ökad efterfrågan på högkvalitativt mjukpapper och stärka produkterbjudandet i Storbritannien investerar SCA i en TAD-maskin (Through Air Drying) vid sin mjukpappersanläggning i Skelmersdale. SCA har också beslutat om stängning av en äldre mjukpappersmaskin i Stubbins samt tecknat ett avtal om att avyttra mjukpappersanläggningen i Chesterfield till Sidcot Group Limited. Åtgärderna är en del av SCAs Tissue Roadmap och ligger i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt för att öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper. Båda initiativen är föremål för sedvanligt samråd med arbetstagarrepresentanter. / SCA
  Läs mer
 • SCA fortsätter effektivisera mjukpappersproduktionen i Europa

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  För att ytterligare förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften inom mjukpappersverksamheten har SCA beslutat att genomföra omstruktureringsåtgärder vid produktionsanläggningarna Hondouville och Saint-Etienne-du-Rouvray i Frankrike. Omstruktureringarna ligger i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen för att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper. / SCA
  Läs mer
 • SCA avvecklar produktionsanläggning för mjukpapper i Spanien

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA avvecklar sin produktionsanläggning för mjukpapper i Sant Joan de Mediona, Spanien. Beslutet är i linje med bolagets strategi att optimera den geografiska produktionsstrukturen i syfte att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom Mjukpapper. Den spanska marknaden är koncernens sjätte största marknad baserat på omsättningen för 2015 och är en högprioriterad marknad. / SCA
  Läs mer
 • Aktieägarna i Wausau Paper Corp. godkänner försäljningen av Wausau

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, meddelade i dag att aktieägarna i Wausau Paper Corp., en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, har godkänt SCAs förvärv av bolaget. Transaktionen är planerad att slutföras torsdagen den 21 januari 2016, för en total kontant köpeskilling om 513 MUSD. / SCA
  Läs mer
 • Amerikanska konkurrensmyndigheter godkänner SCAs förvärv av Wausau Paper Corp

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stockholm, Sverige och Mosinee, Wisconsin, USA 17 november 2015 -- SCA (NASDAQ OMX Stockholm: SCA), ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, och Wausau Paper Corp. (“Wausau Paper”) (NYSE: WPP), en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, meddelar i dag att antitrustansökan godkänts avseende SCAs förvärv av Wausau Paper för 10,25 USD per aktie, eller en total köpeskilling om 513 MUSD (cirka 4,2 miljarder SEK) på kontant. / SCA
  Läs mer
 • SCA förvärvar Wausau Paper Corp

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Wausau Paper är en av de största tillverkarna av mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden. Bolaget som har cirka 900 anställda tillverkar och marknadsför mjukpapper för storförbrukare samt tvål och dispensrar genom sina varumärken Artisan™, DublNature®, DublSoft® och EcoSoft®. / SCA
  Läs mer

Sidor