Mistra Digital Forest

 • Skogsbruket och digitalisering viktiga klimatnycklar: "Utveckling - inte romantisering"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Digitaliseringens snabba utveckling kan kanske ses som en motsats till det svenska skogsbrukets långa omloppstider. Dock har både digitaliseringen och skogsbruket en hel del gemensamt och framför allt är de båda viktiga nycklar för att hitta lösningar på klimatkrisen. Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, branschorganisationen som står som programvärd för Mistra Digital Forest. Hon tror på utveckling snarare än romantisering av det förgångna, något hon menar Mistra Digital Forest tar fasta på. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Så digitalt är det svenska skogsbruket – enligt skogsbolagen själva

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En ny kartläggning ger en bild av hur den digitala mognadsgraden ser ut för det svenska skogsbruket. Resultatet baseras på intervjuer med några av Sveriges största skogsbolag och har genomförts inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Syftet med kartläggningen var att skogsbolagen själva skulle beskriva sin digitala mognadsgrad och få en bild av vad de vill prioritera att digitalisera på 5 till 10 års sikt. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Mistra Digital Forest - digital programkonferens

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ta del av det senaste inom forskningen i programmet och få en inblick i framtidens digitala skogsbruk. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Skogens digitala möjligheter för skogsbrukets värdekedja

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket, och därigenom bidra till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi. Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Forskningen sker i fyra arbetspaket – Skogliga fakta, Effektivt skogsbruk, Skogens och skogsprodukters värden samt Koordinering och kommunikation. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Programstyrelsen för Mistra Digital Forest formad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Maria Wetterstrand och Elisabeth Nilsson är två rutinerade tillskott i programstyrelsen för Mistra Digital Forest – forskningsprogrammet som fokuserar på digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Mårten Larsson, Deputy Director General på Skogsindustrierna, fortsätter som ordförande. Programvärd för Mistra Digital Forest är Skogsindustrierna. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Välkommen till Mistra Digital Forest programkonferens

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  I december håller programmet Mistra Digital Forest sin andra programkonferens. Temat är automation och innovation i digitaliseringen av skogsbruket. Konferensen äger rum den 4 december kl. 09:00 – 16:00 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Sverker Danielsson tillträder som programchef för Mistra Digital Forest

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Den 12 augusti tillträdde Sverker Danielsson som programchef för det åttaåriga forskningsprogrammet Mistra Digital Forest, för vilket Skogsindustrierna är programvärd. Sverker kommer närmast från RISE och ska framöver leda arbetet i Mistra Digital Forest med att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Mistra Digital Forest banar väg för robotik i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I forskningsprogrammet Mistra Digital Forest kraftsamlar svensk skogsindustri och akademi för att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Forskningen vid Umeå universitet syftar till att ge maskiner i skogen förmåga att uppfatta sin omgivning och förutse effekten av olika beslut med hjälp av digital fysik och sensordata. Detta ska leda till smarta beslutsstöd och autonoma funktioner hos skogsmaskiner. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt. Smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet och till rätt produkter – flera viktiga delar för det hållbara skogsbruket. Mistra har nyligen beslutat att finansiera forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. / Skogsindustrierna
  Läs mer