miljöpåverkan

 • Ny forskning: kalhyggens miljöpåverkan överdriven

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När en skog kalhuggs släpper hygget ut mer koldioxid än en skog som bara gallras. Nu visar ny forskning att det inte är någon skillnad på...<br /> / Svt.se
  Läs mer
 • Avverkningarna i Białowieża påverkade skyddade områden

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Białowieżaskogen i Polen och Vitryssland är den bäst bevarade resten av den skog som en gång täckte stora delar av Europa. Därför blev det stor uppmärksamhet när träd började massavverkas i området efter ett stort utbrott av granbarkborre. Nu har forskare från SLU och Polen visat hur mycket av skogen som påverkades av avverkningen./ SLU
  Läs mer
 • Miljonbidrag till utbildning om hållbara material

  Etiketter: Skog
  Forskningskoncernen Swerea IVF beviljas 1 020 000 kronor för en företagsutbildning i syfte att öka kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna råvaror. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Kopparkulor minskar miljöpåverkan vid älgjakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En betydande mängd giftigt bly från blykulor deponeras i vävnaden hos skjutna älgar, vilket kan påverka både människors hälsa men också asätare som äter slaktrester. Genom att byta till kopparkulor, skulle jägare kunna eliminera en betydande källa till blyexponering hos både människor och de asätare som tar hand om slaktavfallet. / SLU
  Läs mer
 • Så blir träbyggnader mer hållbara

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Årsringarna i ett träd talar inte bara om hur gammalt det är, de visar även hållfasthet och styvhet hos trä. Att bygga i trä presenteras som en metod med låg miljöpåverkan, även för riktigt höga hus. Korslimmat trä används mer och mer, men eftersom det bara funnits i tjugo år behövs forskning för att studera hur materialet beter sig över tid. / Forskning.se
  Läs mer
 • 180 miljoner till forskning för omställning till en biobaserad samhällsekonomi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Modern livsmedelsproduktion är starkt beroende av fossila bränslen med stor negativ miljöpåverkan. Idag används till exempel växter som är ätliga för människor som djurfoder. Det har en större negativ klimatpåverkan än om de används direkt som livsmedel. Vi behöver utveckla klimatsmarta och proteinrika livsmedel med mindre negativ miljöpåverkan. / Formas
  Läs mer
 • Footprint för papper – nu finns metodik

  Etiketter: Klimat & Miljö, Massa- och pappersindustrin
  EU-Kommissionens pilotprojekt att utveckla metodik för redovisning av miljöpåverkan, så kallad ”Environmental footprint”, för intermediärt papper är klart. Många företag har varit engagerade. Nu ska metodiken testas på några papperskvaliteter./ Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Miljöpåverkan vid avverkning prövas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturvårdsverket får gehör i mark- och miljödomstolen som tvingar länsstyrelsen i Norrbotten att pröva miljöpåverkan innan en skogsavverkning i Natura 2000-området Lamburträsk i Arvidsjaur. Länsstyrelsen ansåg inte att den planerade avverkningen på 14 hektar skulle innebära en miljörisk i området. Markägaren från Piteå får avslag på sin ansökan om ersättning för den fördyring som överklagandet har inneburit för henne. / PT
  Läs mer
 • Sex kortfilmer om skog ska nyansera bilden av svenskt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  "Skogsbruk, på ren svenska" – så heter en serie korta animerade filmer som ska ge grundläggande fakta om svenskt skogsbruk, miljöpåverkan och klimatnytta. Sveaskog har tillsammans med fem kundföretag tagit fram innehållet. / Sveaskog
  Läs mer
 • Ny metod skall minska sotansamling i trycksatt medströmsförgasning av biomassa

  Etiketter: Bioenergi
  Forskare i Bio4Energy utvecklar en ny metod som skall minska ansamlingen av sot i reaktorer som används vid trycksatt medströmsförgasning av skogsrester som överblivna grenar och trädtoppar, i syfte att tillverka biodrivmedel och "gröna" kemikalier med mycket låg negativ miljöpåverkan. / Bio4energy
  Läs mer

Sidor