miljömål

 • Miljömålen 20 år – hur har det gått för Levande skogar i Västerbotten?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en ny webbsida där du kan följa miljömålsarbetets utveckling i länet. Här finns bland annat en film som illustrerar hur skogarna i Västerbotten förändrats sedan 1950-talet och hur grön infrastruktur kan förbättra livsmiljöerna för många arter. Hittills är det bara målet Skyddande ozonskikt som nås, medan målen Strålsäker miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet samt Storslagen fjällmiljö är nära att nås./ Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Miljömålet för svensk skog en hägring som hotar landsbygden

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det svenska miljömålet för Levande skogar kan inte nås, oavsett vilka åtgärder som vidtas. Målen motarbetar dessutom en utveckling av svensk landsbygd. LRF Skogsägarna kräver därför idag en översyn av miljömålet för den svenska skogen. – För att målet ska upplevas som eftersträvansvärt av skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och upplevas som möjligt att nå. Idag är det en hägring som myndigheterna hela tiden flyttar längre bort, säger Paul Christensson, ordförande. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • SEMINARIUM: Att avverka eller låta stå – hur kan skogens målkonflikt lösas?

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  I en ny rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), "Skydda lagom", diskuterar Magnus Nilsson kostnadseffektiva sätt att nå miljömålet Levande skogar. I rapporten jämför Magnus kostnaderna för ett minskat virkesuttag med klimatnyttan från att undanta skog från avverkning. Vid ett seminarium den 13 september presenteras rapporten./ Cision
  Läs mer
 • Förpackningsjätte sätter nio miljömål

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Det globala förpackningsföretaget DS Smith sätter upp nio mål för sin verksamhet inom förpackning, plast, papper och återvinning. / Pack Sweden
  Läs mer
 • Fler insatser och mer tid krävs för att nå miljömål i skogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det pågår mycket bra miljöarbete, men insatserna räcker inte för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar till år 2020. Skydd av skogar med höga naturvärden, naturvårdande skötsel och det pågående arbetet med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning är viktiga insatser vars värde dessutom ökar över tid. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • DEBATT: ”Hög tid att regeringen bekänner färg om skogen”

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Vi behöver en skogspolitik som inte bara ser till markägaren utan även alla andra som vistas i skogen. Frågan är vad regeringen tycker, skriver Jens Holm (V), miljöpolitisk talesperson./ SvD
  Läs mer
 • Riksrevisionen granskar långsiktigt skydd av skog

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Riksrevisionen ska granska de statliga insatserna för långsiktigt skydd av skog. En av orsakerna är Naturvårdsverkets bedömning att miljömålet Levande skogar inte nås med befintliga, beslutade styrmedel./ ATL
  Läs mer
 • Bok om dramatik i skogen

  Etiketter: Skog
  Miljömål och bevarande av en artrik skog kontra äganderätt och lönsamhet. Journalisten Marianne Odelius, 69, speglar i en ny bok konflikten i skogen, med utgångspunkt från Lösings häradsallmänning. / Folkbladet.se
  Läs mer
 • Mycket kvar att göra för att miljömålet Levande skogar ska nås

  Etiketter: Skog
  Miljöarbetet i skogen utvecklas i rätt riktning. Men om miljömålet Levande skogar ska nås till 2020 är arbetet med grön infrastruktur och skydd av skogar med höga naturvärden betydande åtgärder för att driva mot målet, säger Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt forskningsprojekt om minskad bränsleförbrukning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att minska lastbilars användning av drivmedel är ett viktigt steg mot att nå de miljömål som finns på EU-nivå. Nu har forskare vid KTH genomfört ett forskningsprojekt med lyckat resultat. / Transportnet
  Läs mer

Sidor