miljöhänsyn

 • Nyfikna på hur Skogsstyrelsen jobbar för att förbättra miljöhänsynen i skogen?

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Under hösten 2014 kommer Skogsstyrelsen att jobba intensivt med ett arbetssätt vi kallar ”Återkoppling av miljöhänsyn”. Vi besöker utförda avverkningar tillsammans med yrkesverksamma i skogsbruket som varit involverade i planeringen eller utförandet av avverkningen.
  Läs mer
 • Södra gör stor utbildningsinsats för god miljöhänsyn vid avverkningar

  Etiketter: Skog
  Nu startar Södras stora utbildningssatsning när det gäller nya målbilder för god miljöhänsyn vid slutavverkningar. – Genom att införa målbilderna tar vi vår del av sektorsansvaret för att nå de nationella miljömålen. Under hösten kommer hela vår fältorganisation och alla våra entreprenörer att utbildas, berättar Göran Örlander, skogschef i Södra. / Södra
  Läs mer
 • Skogen och valet 2014

  Etiketter: Skog
  ”Man vårdar det man äger”, är ett ofta återkommande mantra. När markägare har förfoganderätt över sin egendom skapas förutsättningar för ett aktivt familjeskogsbruk, där skogsägare investerar i god skogsvård och bra miljöhänsyn. Men hur är det egentligen ställt med förfoganderätten? / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogsdataportalen nu i full drift

  Etiketter: Skog
  Den nya portalen gör det lättare att söka, förhandsgranska och ladda ner geografiska data som producerats av Skogsstyrelsen - data som är viktiga i arbetet med att förbättra miljöhänsynen i skogen. Skogsdataportalen ersätter Skogens källa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen ger ut ny bok om miljöhänsyn

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Kunskap och kommunikation är en viktig förutsättning för att åstadkomma en god miljöhänsyn i skogen. Med den nya boken Miljöhänsyn i skogsbruket vill Skogsstyrelsen både presentera fakta och skapa engagemang för skogens värden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Öka miljöhänsynen i skogsbruket

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  För att nå målet Levande skogar behöver, utöver förbättrad miljöhänsyn, även skydd och naturvårdande skötsel öka. Fler insatser för hotade arter behövs och skadorna på kulturmiljöer måste minska. Det behövs konkreta förbättringar av miljöhänsynen i skogen. Skogsstyrelsen vill nu göra det ännu tydligare vad som behövs, bland annat genom konstruktiv återkoppling till skogsbruket och skärpt tillsyn enligt Skogsvårdslagen. / NT.se
  Läs mer
 • Resultat från Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Resultaten visar att miljöhänsynen både förbättrats och försämrats beroende på vilka hänsynstaganden som studeras. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fel signaler till skogsbruket om toleransavdrag tas bort

  Etiketter: Skog
  Anslaget för naturvårdsavtal kan behöva höjas om avdraget för miljöhänsyn, som görs när naturvårdsavtal för skogsmark tecknas, skulle tas bort. Ett slopande av avdraget bedöms dessutom kunna skapa oklarheter rörande sektorsansvaret och arbetet med miljöhänsyn. Det framgår av det uppdrag som Skogsstyrelsen nu redovisat till regeringen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • God miljöhänsyn

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Vad är en hänsynskrävande biotop? Vilka naturvärden kan finnas där du planerar att avverka? Hur bör hänsynen tas när du utför en föryngringsavverkning? På följande sidor får du hjälp att hitta svaren. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra gör storsatsning på hänsyn vid avverkningar

  Etiketter: Skog
  Nu förbereder Södra implementeringen av Skogsstyrelsens målbilder för miljöhänsyn med fokus på miljöhänsyn vid slutavverkningar. Målbilderna för miljöhänsyn är en summering av skogsvårdslagens krav och skogsägarnas frivilliga avsättningar. / Södra
  Läs mer

Sidor