miljöhänsyn

 • Möten om god miljöhänsyn i Uppsala läns skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I höst ska Skogsstyrelsen träffa virkesköpare och entreprenörer i Uppsala län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fokus på god miljöhänsyn i Kalmar läns skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen träffar under hösten virkesköpare och entreprenörer i Kalmar län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn i skogsbruket. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fungerar skogsbrukets modell ”Frihet under ansvar”?

  Etiketter: Skog
  Sveaskog bjuder in till en föredragning och ett samtal kring den modell som gäller för svenskt skogsbruk, som brukar benämnas ”Frihet under ansvar”. Detta mot bakgrund av att pågår en diskussion om det behövs mer styrning och uppföljning av bland annat miljöhänsynen i skogsbruket. Regeringen har också aviserat en översyn av skogsvårdslagen. Sveaskog vill berätta om hur vi arbetar med dessa frågor och ha ett samtal kring balansen mellan frihet och ansvar för skogsägare – både skogsbolag och privata skogsägare. Efter kortare föredragningar kring de teman som anges nedan följer utrymme för diskussion. Evenemanget sker måndagen den 10 november på Hotell Clarion Cardinal i Växjö.
  Läs mer
 • Fokus på god miljöhänsyn i Värmlands skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ska under hösten träffa virkesköpare och entreprenörer i Värmlands län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn i skogsbruket. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Miljöhänsyn vid avverkning mer omfattande än tidigare känt

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Tack vare att delar av skogsbruket nu lämnat information om var deras frivilliga avsättningar finns, kan säkrare analyser av tillståndet i skogen göras. En första analys visar att det lämnats betydligt mer miljöhänsyn i skogen än vad som tidigare angetts. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fokus på god miljöhänsyn i Hallands skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen ska under hösten träffa virkesköpare och entreprenörer i Hallands län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn i skogsbruket. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stort intresse för ädellöv och miljöåtgärder

  Etiketter: Skog
  Många skogsägare har fått ekonomiskt stöd för att lära sig utveckla värdet av ädellöv och miljöhänsyn i skogsbruket. Det visar Skogsstyrelsens uppföljning av kompetenssatsningar inom ramen för EUs landsbygdsprogram. / Skogsland
  Läs mer
 • Möten om god miljöhänsyn i Jämtlands läns skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I höst ska Skogsstyrelsen träffa virkesköpare och entreprenörer i Jämtlands län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt./ Cision
  Läs mer
 • Möten om god miljöhänsyn i Blekinge läns skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I höst ska Skogsstyrelsen träffa virkesköpare och entreprenörer i Blekinge län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fokus på god miljöhänsyn i Örebro läns skogar

  Etiketter: Skog
  Med start idag och två veckor framåt ska Skogsstyrelsen träffa virkesköpare i Örebro län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor