miljöhänsyn

 • En ny film och en ny broschyr om miljöhänsyn i skogsbruket ska öka skogsägarnas kunskap

  Etiketter: Skog
  För att ge en samlad bild av vad miljöhänsyn är för något och hur skogsbruket kan arbeta har Skogsstyrelsen tagit fram nytt informationsmaterial i form av en film samt en ny broschyr. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har idag publicerat resultat angående miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Resultaten kommer från en inventering som görs när föryngringsåtgärderna är genomförda vilket innebär att de senaste resultaten avser avverkningar gjorda under perioden 2003/2004 – 2005/2006. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bättre information om skogsbrukets miljöhänsyn

  Etiketter: Skog
  Ungefär åtta procent av arealen lämnas som miljöhänsyn vid avverkningar, cirka dubbelt så mycket som tidigare angetts. Resultatet är dock osäkert då det endast baseras på uppgifter om halva Sveriges produktiva skogsareal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tillsynen av miljöhänsyn skärptes markant 2014

  Etiketter: Skog
  För fjärde året i rad ökar antalet förelägganden och förbud som ska se till att god miljöhänsyn tas vid en avverkning. Framförallt har beslut för att förhindra körskador ökat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lämnad miljöhänsyn i skogen får inte avverkas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Kammarrätten i Sundsvall ger Skogsstyrelsen rätt och avslår Sveaskogs överklagande av ett förbud mot att avverka ett område i Storuman-skogen som bolaget tidigare lämnat som miljöhänsyn. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hus, broar och kläder av trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Det behövs en långsiktig skogspolitik med balans mellan produktions- och miljöhänsyn. Klimat- och energifrågan kan lösas genom att bygga med trä. Det var slutsatser på konferensen om svensk trä- och skogsindustrins framtid. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Möten om god miljöhänsyn i Gävleborgs läns skogar

  Etiketter: Skog
  I höst ska Skogsstyrelsen träffa virkesköpare och entreprenörer i Gävleborgs län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bättre ändra skatteregler än slopa miljöavdrag

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Avdraget för miljöhänsyn som görs när naturvårdsavtal för skogsmark tecknas bör vara kvar. Att ta bort det bedöms ha en liten inverkan på markägares vilja att ingå naturvårdsavtal och kan också skapa oklarheter om skogsvårdslagens krav på att ta miljöhänsyn vid olika skogsbruksåtgärder. Det framgår av det uppdrag som Skogsstyrelsen nu redovisat till regeringen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Möten om god miljöhänsyn i Västernorrlands skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  I höst träffar Skogsstyrelsen virkesköpare och entreprenörer i Västernorrlands län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Möten om god miljöhänsyn i Västerbottens skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Under hösten träffar Skogsstyrelsen såväl privata skogsägare som entreprenörer och skogsbolag i Västerbottens län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor