miljöhänsyn

 • Så fungerar miljöhänsynen vid stubbskörd

  Etiketter: Skog
  Stubbskörd har de senaste åren förekommit allt mindre. Men när det görs är miljöhänsynen viktig. I en ny rapport presenterar Skogsstyrelsen en uppföljning av hur miljöhänsyn tas vid stubbskörd. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya kartor ger ökad lönsamhet och bättre miljö

  Etiketter: Skog
  Med de nya Skogliga grunddata, fritt tillgängliga, ökar skogsnäringens möjligheter att skapa fler jobb, öka lönsamheten och samtidigt förbättra miljöhänsynen. Det visar en rapport som Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, lämnar till regeringen idag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fyra fall av avverkningens negativa effekter på miljön

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Utvecklingen för miljöarbetet i skogen är positiv, konstaterar Naturvårdsverket i sin årliga uppföljning av Sveriges miljömål. Men målet Levande skogar är ännu långt ifrån nått. Se fyra exempel i bildspel./ Lantbruk och Skogsland
  Läs mer
 • Skogsbruket tar i hand för god miljöhänsyn

  Etiketter: Skog
  Skogssektorn har samverkat kring utveckling av målbilder för god miljöhänsyn i snart fem år. Genom ett handslag vill skogsbruket visa att man gemensamt står bakom målbilderna och tillsammans aktivt verkar för att de ska ge tydliga effekter i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny app förbättrar miljöhänsynen i skogen

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lanserar nu ”Norra Entreprenör” – en hely ny applikation som hjälper skogsmaskinförare att förbättra miljöhänsynen genom att undvika körskador och underlätta egenkontrollen efter utförd avverkning. / Norra
  Läs mer
 • Fler målbilder för miljöhänsyn på gång

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det handlar om målbilder för kulturstubbar, hänsynskrävande sandtallskogar, hänsyn vid terrängkörning och kommunikation vid skogsbruksåtgärder i områden som är viktiga för friluftsliv och rekreation. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Främja och förebygg så når vi miljömålen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Främja en cirkulär ekonomi och påverka bakomliggande drivkrafter och beteenden. Öka miljöhänsynen i användande av mark, vatten och naturresurser. Det säger Naturvårdsverket i en utvärdering av Sveriges miljömål som lämnas över till regeringen den 22 oktober. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Avverkningar i Västerbotten följs upp med helikopter

  Etiketter: Skog
  Den här veckan startar Skogsstyrelsen en koncentrerad tillsynsinsats i Västerbotten med hjälp av helikopter. Syftet är bland annat att följa upp hur det går med återväxten av skog och hur miljöhänsyn tagits vid avverkningar . – Skogsstyrelsen genomför fältbesök varje år när vi kontrollerar om det kommer ny skog efter avverkning. Genom att använda helikopter kan vi effektivisera vårt arbete och snabbare uppmärksamma skogsägarna på var skogen inte växer tillräckligt bra, säger Bjarne Almqvist, skogskonsulent, Skogsstyrelsen./ Cision
  Läs mer
 • Dialogmöte om målbilder för god miljöhänsyn 14-15 september

  Etiketter: Skog
  Samverkansgruppen för förvaltning av skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn välkomnar alla intresserade att under två dagar få insyn i och påverka det pågående och framtida arbetet med målbilder för skogsbrukets miljöhänsyn. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hårt tryck på Nordens skogar

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en ny bok om de nordiska skogarnas framtid. / SLU
  Läs mer

Sidor