miljöbil

  • ​Nya miljöbilar visar att bonus-malus styr fel

    Etiketter: Bioenergi
    Volvo garanterar att företagets bilar kan drivas med HVO100, ett rent miljöbränsle med mycket låg klimatpåverkan. Ford släpper en ny flexifuelbil som kan drivas med E85. Båda bilarna missgynnas i bonus-malus och beläggs med högre skatt än jämförbara bilar med sämre klimatprestanda. / Svebio
    Läs mer