miljöbalken

 • Skogsstyrelsen replikerar: Vi är helt klara över vår roll

  Etiketter: Skog
  REPLIK. Oavsett vad beslutet kring registrering av nyckelbiotoper blir kommer vi fortsätta bedriva tillsyn så att både miljöbalken och skogsvårdslagen efterlevs. Vi tar ansvar både för vår roll och vårt uppdrag, skriver Göran Rune från Skogsstyrelsen. / Altinget
  Läs mer
 • "Skogen ska inte in under Miljöbalken"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogen ska inte in under Miljöbalken, lovade Matilda Ernkrans (S) när hon träffade skogsägare i landets Häradsallmänningar i Örebro i dag. Men hon sa samtidigt att Sverige måste värna om den biologiska mångfalden och skydda mer skog. / ATL
  Läs mer
 • LRF: Orimligt med talerätt för miljörörelsen

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Miljöorganisationerna kan få talerätt i samtliga tillsynsärenden enligt miljöbalken. Ett orimligt förslag från miljö- och energidepartementet som skulle få konsekvenser för landets landsbygdsföretagare, säger LRF och avstyrker förslaget./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Utskick om egenkontroll enligt miljöbalken landar snart i brevlådorna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nu i dagarna kommer du som omfattas av kravet på egenkontroll i miljöbalken att få ett informationsblad från Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsbruksåtgärder får nya föreskrifter

  Etiketter: Skog
  Den 1 april 2014 träder Föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken i kraft. Anläggning av vissa basvägar är en ny åtgärd utöver de som redan i dag anmäls för samråd. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya föreskrifter för skogsskötsel som påverkar naturmiljön

  Etiketter: Skog
  Skötsel av skog kan ha stor påverkan på naturmiljön. Därför tydliggörs nu vilka skogsbruksåtgärder som måste anmälas för samråd enligt Miljöbalken. Förändringarna träder i kraft den 1 april i år. Förtydligandet görs genom att föreskrifter och allmänna råd till Miljöbalken, 12 kapitlet 6 § nu har tagits fram. Samtliga åtgärder som omfattas av föreskrifterna, bortsett från anläggning av vissa basvägar, bedömde Skogsstyrelsen redan tidigare skulle anmälas för samråd, men det fanns inga föreskrifter för det. Med de nya föreskrifterna blir det tydligt för respektive åtgärd under vilka förutsättningar som en anmälan ska göras och vad en anmälan ska innehålla. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmälningsplikt även för basvägar

  Etiketter: Skog
  Från den 1 april ska skogsägaren anmäla dragningen av vissa nya basvägar. Det är innebörden i ett beslut från Skogsstyrelsen med Miljöbalken som grund. Traktorvägen från uppläggsplatsen för virke, avlägget, in i ett bestånd som ska avverkas kallas basväg. Ofta kör skotaren många gånger på basvägen som huggits fram och risats av skördare. Ut från basvägen finns stickvägar in i beståndet. Skogsbruk bedrivs enligt de regler som finns i både Skogsvårdslagen och Miljöbalken. / Skogsland
  Läs mer
 • Anmälan för avverkning i reservat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Statliga Sveaskog har anmälts till åklagare för att bolaget har avverkat skog i ett naturreservat i Lessebo kommun. Det rör sig om ett cirka två hektar stort område, som bland annat är skyddat för sina orörda myrar. Länsstyrelsen har gjort anmälan och vill få prövat om avverkningen är ett brott mot miljöbalken. Sveaskog medger att bolaget begått ett misstag./ Smålands-Tidningen
  Läs mer
 • Vida AB vill bygga ut sågverket i Hästveda

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Sågverket Vida HN AB i Hästveda ska ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att kunna utöka sin verksamhet på sina två fastigheter i samhällets ena kant. - Vi kommer inte att behöva använda större ytor än vi har i dag, men omloppstiden här inne blir betydligt snabbare, förklarar platschefen Daniel Andersson. / NorraSkåne.se
  Läs mer
 • Markägare misstänks för miljöbrott på Gotland

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En markägare på Gotland misstänks för brott mot miljöbalken, sedan täktverksamhet har upptäckts på dennes mark. Markägaren misstänks också för svartbyggen och riskerar anmälas även av Skogsstyrelsen. / Hela Gotland
  Läs mer