miljöarbete

 • Golvbranschen auktoriserar Kährs miljöarbete

  Etiketter: Klimat & Miljö, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kährs, tillverkare och distributör av trägolv, har som en av de första leverantörerna blivit Auktoriserat Golvföretag av Golvbranschens Riksorganisation (GBR)./ Woodnet.se
  Läs mer
 • 24 miljoner för ökad miljökompetens i skogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det finns nu 24 miljoner kronor att ansöka om hos Skogsstyrelsen för de organisationer eller företag som vill öka kompetensen och lära sig mer om miljöarbete i skogen. Pengarna kan användas till kompetensutveckling och samarbete i frågor som till exempel klimatpåverkan, viltbetesskador och markskador. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Afrikansk trädvägg vitaliserar miljöarbetet på kontinenten

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sedan 10 år tillbaka pågår projektet med att plantera en vägg av träd tvärs igenom Afrika. Initiativet ”The Great Green Wall Initiative” har skapat ringar på vattnet och nu samarbetar de afrikanska länderna i flera viktiga miljöprojekt. / Aktuell Hållbarhet
  Läs mer
 • Fyra fall av avverkningens negativa effekter på miljön

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Utvecklingen för miljöarbetet i skogen är positiv, konstaterar Naturvårdsverket i sin årliga uppföljning av Sveriges miljömål. Men målet Levande skogar är ännu långt ifrån nått. Se fyra exempel i bildspel./ Lantbruk och Skogsland
  Läs mer
 • Flåboda plantskola - 100 procent fossilfritt

  Etiketter: Skog
  Södras plantskola i Flåboda är nu helt omställd till fossilfri drift. Under 2016 fortsätter arbetet med att ställa om hela Södra Skogsplantors plantproduktion till fossilfri odling. – Detta är ett viktigt steg i vårt miljöarbete att minska utsläppen av koldioxid samt göra oss mindre beroende av fossila bränslen, säger Johan Jonsson, chef Södra skogsplantor. / Södra
  Läs mer
 • Komatsu Forest prisas för sitt miljöarbete

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  I december tilldelades Komatsu Forest Umeå kommuns miljöpris 2014 för sitt strategiska utvecklingsarbete med att både produkter och processer ska hålla högsta miljöstandard. Michael Lundstedt, som arbetar med miljöfrågor på Komatsu Forest, säger att miljötänket genomsyrar allt arbete på företaget och att de i sitt kvalitetsarbete letar efter förbättringar som skapar både miljömässiga och ekonomiska vinster. / Komatsu
  Läs mer
 • Drygt 9 miljoner från Naturvårdsverket till SLU i Grimsö

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU-forskare har beviljats anslag i två av Naturvårdsverkets satsningar på prioriterade utmaningar i miljöarbetet: Styrmedel för miljöarbetet och Värdet av ekosystemtjänster. Projekten kommer att pågå fram till 2016. / SLU
  Läs mer
 • Så bevarar vi skogen

  Etiketter: Skog
  Svar på insändaren ”Klena regler för skogsavverkning” VF 16/10. Signaturen undrar vilka konkreta åtgärder vi på Stora Enso vidtar för att bevara ekosystemet i skogen. Det vill vi gärna svara på. Vi brukar skogen enligt något som kallas för den svenska skogsmodellen. Istället för att produktionsoptimera på vissa marker och göra stora naturvårdsavsättningar på andra, omfattas hela skogen av miljöarbetet. En modell som ger oss en effektiv process i skogsbruket, skogar som växer bra och som bibehåller sina miljövärden samt ger oss en förnybar råvara som kan användas i ett klimatsmart samhälle. / Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Opinion: Dialogen visar vägen för ett bättre miljöarbete i skogen

  Etiketter: Skog
  Vi är inne i en skogspolitiskt turbulent period. En del ropar på helt ny skogspolitik och i den pågående miljömålsberedningen diskuteras ökad detaljreglering av skogsbruket. / Skogsland
  Läs mer
 • Familjeskogsbruket skapar miljönytta och tillväxt

  Etiketter: Skog
  Under onsdagseftermiddagen antog LRF-stämman enhälligt ett uttalande med anledning av den senaste tidens debatt om det svenska skogsbrukets miljöarbete. / LRF
  Läs mer

Sidor