Metsä Group

 • Metsä Group erbjuder sina ägarmedlemmar 70 % förhandsfinansiering av sommargallringar

  Etiketter: Skog
  Då virkesanvändningen ökar i Finland är det viktigt att vi tar väl hand om skogarna och värnar om skogarnas livskraft. Metsä Groups ägarmedlemmar får 70 procent kostnadsfri förhandsfinansiering av sommaravverkningsdugliga gallringsposter då affären görs under tiden 11.2.–30.4.2019. / Metsä Group
  Läs mer
 • Metsä-paviljong av trä uppförs i Tokyo under de olympiska spelen 2020

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Metsä Group och Business Finland går samman och bygger en Metsä-paviljong av trä som ska användas i Tokyo under de olympiska spelen. Paviljongen kommer att byggas på den finska ambassadens område i Tokyos centrum. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Tre år av elektronisk virkeshandel vid Metsä Group

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Elektronisk virkeshandel och försäljning av skogstjänster har varit en framgång. Den elektroniska virkeshandelns värde under tre år har varit över 300 miljoner euro. I maj 2018 gjordes över 40 procent av Metsä Groups virkesaffärer i privatskogar elektroniskt. / Metsä Group
  Läs mer
 • Metsä Group först ute på marknaden med helt elektronisk förhandsfinansiering av virkesaffärer

  Etiketter: Skog
  Genom förhandsfinansieringen får skogsägaren till och med 80 procent av virkeslikviden på sitt bankkonto inom tre dagar efter att virkesaffären är gjord, även om träden skulle avverkas först två år senare. Förhandsfinansieringstjänsten är endast tillgänglig för elektroniska virkesaffärer. Tjänsten är utvecklad i samarbete med OP. / Metsä Group
  Läs mer
 • Metsä Group börjar göra skogsbruksplaner med drönare

  Etiketter: Skog
  Under sommaren kommer drönare att användas för att göra skogsbruksplanen för cirka 5 000 hektar skog i södra och västra Finland. Skogsbruksplanen som har gjorts med drönare och den kompletterande virtuella skogen visar varje träd på sin egen plats. Drönarplanen görs åt cirka hundra skogsägare. / Metsä Group
  Läs mer
 • Nästan 2 000 skogsägare har testat Metsä Groups och Tietos virtuella skog

  Etiketter: Skog
  Metsä Group, Tieto och CTRL Reality har tillsammans tagit fram en virtuell skogsdemo som kan användas med alla VR-enheter för simulering av olika skogsvårdsmetoder och hur de påverkar avkastningen och terrängen. I stället för att bege sig ut i skogen kan man åskådliggöra effekterna av exempelvis skogsvårdsarbeten för skogsägaren. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Metsä Group betalar dubbel bonus för ägarmedlemmarnas massaved

  Etiketter: Skog
  Metsä Group ger mera förmåner till de ägarmedlemmar som förbinder sig vid verksamheten och betalar dubbel bonus för massaved som köps av dem under tiden 1.3–31.5.2018. / Metsä Group
  Läs mer
 • Skogsmaskiner lånas ut mot elnätsinformation

  Etiketter: Skog
  Metsä Group och elbolag i Finland har ingått samarbete om att information om var 235 000 kilometer elledningar finns, ska ritas in i skogsmaskinernas kartsystem. I gengäld får elbolagen låna Metsäs skogsmaskiner vid röjningsarbeten. / ATL
  Läs mer
 • Metsä Group lämnar mera död ved och hålträd vid avverkningar

  Etiketter: Skog
  Från och med oktober gör Metsä Group två konstgjorda högstubbar per hektar vid alla gallringar och slutavverkningar. De konstgjorda högstubbarna är skogsägarnas frivilliga åtgärd till förmån för skogsnaturen. Tack vare åtgärden bildas det hundratals hålträd varje dag, under alla tider på året. / Euroinvestor
  Läs mer
 • Den femtiotusende fågelholken som Metsä Group har svarvat auktioneras på Skogsdagen

  Etiketter: Skog
  Metsä Groups personal har svarvat fågelholkar sedan 1998. I år tillverkas cirka 5000 holkar och de delas ut bland annat på Huvudstadsregionens Skogsdag, där de uppnår 50 000 utdelade holkar totalt. / Affärsvärlden
  Läs mer

Sidor