Mera Tall

 • Mera tall - Ett nationellt kunskapsprojekt

  Etiketter: Skog
  Det nationella projektet Mera tall vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ståndortsanpassat skogsbruk för skogsägaren och jägaren

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Att älgen är en skadegörare på tall är inget nytt men tack vare älgbetesinventeringen och projektet Mera Tall finns mer kunskap. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Debatt: Samverkan ger mera tall

  Etiketter: Skog
  Över i stort sett hela Sverige finns betydande betesskador på tall. En utveckling som går att vända. Det visar resultaten i projektet Mera Tall. På fyra år, så har det blivit färre älgar och mer tall i försöksområdet. Och inte minst – ett bättre samarbete mellan jägare och skogsägare. / Skogsland
  Läs mer