Mellanskog

 • Ett starkt första kvartal

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första kvartalet 2019. Rörelseresultatet blev 39,9 Mkr vilket är en kraftig ökning jämfört med samma period föregående år. / Mellanskog
  Läs mer
 • EU och granbarkborre – nytt nummer av vår tidning ute

  Etiketter: Skog
  Nu finns ett nytt nummer av Med Mellanskog ute för läsning. Tidningens tema är skogen och EU. Vi har också träffat härliga skogsägaren Kristin i Vitterarv som tillämpar hyggesfri brukningsmetod. / Mellanskog
  Läs mer
 • 38,9 miljoner till Mellanskogs medlemmar

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för 2018. Efter flera år av stark utveckling uppnår föreningen sitt bästa rörelseresultat någonsin, 50,1 Mkr (40,4). Resultatet drivs främst av en god skogskonjunktur, ökad intern effektivitet och förbättrad logistik. / Mellanskog
  Läs mer
 • Replik: Svenska skogsägare fråntas inga skogar utan ersättning

  Etiketter: Skog
  Karin Perers, skriver i en debattartikel i DT, felaktigt att naturvården fråntar skogsägarna möjligheten att bedriva skogsbruk på egna... / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Mellanskog ställer om till klimatsmarta transporter med Green Cargo

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det effektivaste sättet att minska klimatpåverkan från transporter är att flytta över gods från vägnätet till järnväg. I oktober gick Mellanskog och Green Cargo in i ett nytt samarbetsavtal där flis nu transporteras på järnväg istället för på lastbil. Detta ger säkrare, effektivare och mer miljövänliga transporter. / Green Cargo
  Läs mer
 • Mellanskog börjar avverkningen av brandskadad skog

  Etiketter: Skog
  Nu ska Mellanskog börja avverka den brandskadade skogen i Hälsingland. Men priset är ännu inte klart./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Mellanskog höjer priset på massaved och grot

  Etiketter: Skog
  Nu höjer Mellanskog priset på gran- och barrmassaved. Höjningen är 20 kronor/m3fub i hela Mellanskogs område. Mellanskog höjer också priset på grot i stora delar av verksamhetsområdet. / Mellanskog
  Läs mer
 • Bra resultat trots extremt väder

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första halvåret 2018. Rörelseresultatet blev 31,2 Mkr och minskade jämfört med samma period föregående år. I huvudsak beror detta på högre kostnader och minskade traditionella rundvirkesvolymer. / Mellanskog
  Läs mer
 • Mellanskog rekryterar ny VD

  Etiketter: Skog
  Efter tio år på Mellanskog, varav sju år som VD, har Sture Karlsson informerat styrelsen om att han väljer att lämna sin post under 2019 inför förestående pensionering. En rekrytering av hans efterträdare har därmed inletts. / Mellanskog
  Läs mer
 • Välkommen till skogspolitisk debatt i Stockholm

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skogsägarna och Norrskog välkomnar dig som är skogsägare och boende i Stockholmsregionen till en paneldebatt med riksdagspartiernas skogstalespersoner på Gröna Lund den 28 augusti. / Södra skogsägarna
  Läs mer

Sidor