Mellanskog

 • Mellanskogs terminal i Kil: Nio kameror fjärravläser volymen på några sekunder

  Etiketter: Skog
  Mellanskog satsar på fjärrmätning av virke och driftsätter nu en fotorigg i Kil. Fotoriggen består av nio kameror uppställda på master, de möjliggör att personal på Biometrias anläggning i Sundsvall kan läsa av volymen på bara några sekunder, baserat på ett foto taget av lastbilen. Terminalen i Kil är en strategisk knutpunkt för möjligheterna att transportera massaved söderut, utanför Mellanskogs verksamhetsområde, något som har blivit allt viktigare, inte minst med anledning av granbarkborrens härjningar. Den totala investeringen på platsen uppgår till 5 Mkr. / Mellanskog
  Läs mer
 • Så resonerar Mellanskog: Låt medlemmarna bruka sin skog utifrån egna mål och visioner

  Etiketter: Skog
  På Mellanskog säger vi att man ska få vara skogsägare på sitt sätt. Det betyder att alla våra medlemmar brukar skogen utifrån sina egna mål och visioner. Att vi gör lite olika är en styrka, varierade skogar skapar större biologisk mångfald och ökad motståndskraft mot olika typer av skador. Att göra hyggesfria åtgärder i vissa skogsbestånd kan vara ett sätt att nå målen, men det finns inte en lösning som passar alla skogar och mål. / Mellanskog
  Läs mer
 • Sveaskog och Mellanskog logistiksatsar i Mellansverige: "Mäter på distans"

  Etiketter: Skog
  Sveaskog och Mellanskog har gemensamt investerat i ett nytt fjärrmätningssystem i Hargs hamn vid Upplandskusten. "Långdistanslogistik ger oss möjlighet att skapa ökad flexibilitet på marknaden, och då behövs effektivare mätning, säger Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd." Det nya systemet, en så kallad fotowebb, gör det möjligt att på distans mäta den skogsråvara som ska skeppas ut från hamnen. Den sammanlagda investeringen är på omkring en miljon kronor. / Mellanskog
  Läs mer
 • Mellanskog fortsätter med "Stoppa Borrarna"

  Etiketter: Skog
  Mellanskog fortsätter under år 2021 att samverka i projektet Stoppa Borrarna där syftet är att tillsammans bekämpa granbarkborren. Med i det gemensamma arbetet är förutom Skogsstyrelsen även myndigheter, andra skogsägarföreningar, organisationer och skogsbolag. "Granbarkborren är fortsatt prioriterad för oss på Mellanskog och vi jobbar hårt med att försöka begränsa omfattningen", säger Matts Söderström, skogsbrukschef på Mellanskog och medlem i projektets styrgrupp. / Mellanskog
  Läs mer
 • Tydlig medlemsnytta när Mellanskog ändrar virkespriserna

  Etiketter: Skog
  I mitten av förra året införde Mellanskog en medlemspremie på timmer och föreningen tar nu ytterligare kliv för att stärka mervärdet med medlemskapet. En stark marknad för timmer gör att Mellanskog nu väljer att höja priserna mellan 20-50 kr m³to beroende på geografi. Samtidigt införs en differentiering av massavedspriset mellan medlem respektive icke-medlem, vilket innebär att icke-medlemmar får ett lägre massavedpris (20kr/m³fub). / Mellanskog
  Läs mer
 • Stor besvikelse över dom i lavskrikeärende

  Etiketter: Skog
  Idag presenterades Mark- och miljööverdomstolens dom gällande en anmäld avverkning i Vallsta strax utanför Bollnäs. Avverkningen förbjöds i början av 2016 av Skogsstyrelsen med hänvisning till att lavskrikor hade sitt revir i området. Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att ärendet nu återförvisas till Skogsstyrelsen för fortsatt behandling. Mellanskog har tillsammans med LRF stöttat markägaren i rättsprocessen och reagerar med bestörtning på beskedet. / Mellanskog
  Läs mer
 • Granbarkborren har dödat miljontals granar 2020

  Etiketter: Skog
  Efterdyningarna från torra somrar och stormar slår fortsatt hårt mot granskogarna i Mellanskogs område. Andelen stressade träd har gjort att antalet granbarkborrar har ökat. / Mellanskog
  Läs mer
 • Skogsutredningen blev en besvikelse

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog ser med oro på den skogsutredning som idag lämnats till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att hundratusentals hektar skog, framförallt i fjällnära skogar, ska undantas från brukande och att nya krav ska ställas på skogsägare. / Mellanskog
  Läs mer
 • Mellanskog delar ut 36 miljoner kronor

  Etiketter: Skog
  Mellanskogs extrastämma har idag fattat beslut om en vinstutdelning omfattande totalt nästan 36 miljoner kronor. Utdelningen kommer att fördelas genom ränta på insatskapitalet (5,9 Mkr) samt värdet på levererat virke under 2019 (30 Mkr). / Mellanskog
  Läs mer
 • Fortsatt stabil utveckling för Mellanskog

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för tredje kvartalet 2020. Leveranser och omsättning ökar jämfört med samma period föregående år och kvartalets resultat visar en fortsatt stabil utveckling för föreningen. / Mellanskog
  Läs mer

Sidor