Mellanskog

 • Granbarkborresäsongen är över – så ser den preliminära bedömningen ut

  Etiketter: Skog
  Säsongen för aktiva granbarkborrar har nu nått sitt slut. En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020. Omfattningen i Mellanskogs område är alarmerande med cirka 4,5 miljoner kubikmeter skadad skog. Merparten av angreppen är koncentrerade till Södermanland, Västmanland, Närke och västra Uppland. Det finns även bitvis omfattande skador i Värmland, södra Dalarna, södra Gästrikland samt norra och östra Uppland. / Mellanskog
  Läs mer
 • Kulturdebatt: Kjell Prytz målar upp kulisser

  Etiketter: Skog
  Lantbrukarnas Riksförbund och Mellanskog svarar fysikdocenten Kjell Prytz på hans kritik mot svenskt skogsbruk. / VLT
  Läs mer
 • Här hittar du Mellanskogs virkespriser

  Etiketter: Skog
  Mellanskog förhandlar fram villkor som ligger till grund för de marknadsprislistor per geografi som vi tillämpar. Timmerprislistan visar att högre virkeskvalitet betalas bättre än lägre, att grövre diametrar ger mer betalt än klenare dimensioner och att långt virke betalas bättre än kort. / Mellanskog
  Läs mer
 • Viltet äter för nära sju miljarder årligen i Mellansverige

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltbetesskadorna från klövvilt orsakar varje år en samhällsekonomisk förlust inom Mellanskogs område (Svealand samt Gävleborgs län) på drygt 6,8 miljarder kronor på grund av uteblivet förädlingsvärde. För riket är motsvarande siffra 20,5 miljarder kronor. Skogsägare i området har 43 procent svårt skadade tallar enligt senaste Älgbetesinventeringen (Äbin) och klimateffekten av betet är omfattande. Det visar nya beräkningar som genomförts i en samverkansgrupp inom skogsbruket. / Mellanskog
  Läs mer
 • Ökade volymer för Mellanskog

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första halvåret 2020. Leveransvolymer och omsättning på skogsvårdstjänster ökar under perioden, som samtidigt tyngs av oron på de finansiella marknaderna. / Mellanskog
  Läs mer
 • Ladda ner vår Medlemsapp

  Etiketter: Skog
  I vår app visas kartor över hela din fastighet. Du kan se trädhöjd, markfuktighet, göra egna markeringar och se kontrakt och ekonomi. Testa vår app för skogsägare - ladda ned den redan idag! / Mellanskog
  Läs mer
 • Mellanskog inför medlemspremie på timmer

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Mellanskog inför en medlemspremie i nya prislistor för sågtimmer från och med 1 juli. Det innebär att medlemmar får ett tillägg på 30 kr/m³to på alla sågbara sortiment av barr i hela Mellanskogs område. Premien är ett led i Mellanskogs strategi att stärka fördelarna med medlemskap i föreningen. / Mellanskog
  Läs mer
 • Föreningen NYKS får Mellanskogs pris Träkronan

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Mellanskog delar varje år ut priset Träkronan till en aktör som främjar skogsägandet och skogsnäringen. I år har Mellanskogs styrelse beslutat att tilldela priset till NYKS – Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogsbranschen. Priset består av ett konstverk av Jörg Jeschke. / Mellanskog
  Läs mer
 • Osäker marknad påverkar Mellanskog

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första kvartalet 2020. Leveransvolymerna ökar något under perioden som samtidigt präglats av osäkerhet på virkesmarknaden och turbulens på de finansiella marknaderna. Ovanstående faktorer påverkar föreningens resultat, som sjunker jämfört med föregående år. / Mellanskog
  Läs mer
 • Rekordår för Mellanskog: 56,4 Mkr föreslås delas ut till medlemmarna

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för 2019. Trots utmaningar som stormen Alfrida och svåra granbarkborreangrepp uppnår föreningen ett starkt resultat efter finansnetto om 97,5 Mkr. Årets värdeöverföring föreslås bli den högsta någonsin (56,4 Mkr) till Mellanskogs medlemmar. / Mellanskog
  Läs mer

Sidor