Mellanskog

 • Skogsentreprenörerna tilldelas priset Träkronan

  Etiketter: Skog
  Mellanskog delar varje år ut priset Träkronan till en aktör som främjar skogsägandet och skogsnäringen på ett föredömligt sätt. Mellanskogs pris Träkronan tilldelas år 2021 Skogsentreprenörerna Ekonomisk Förening. Priset består av ett konstverk av skulptören Jörg Jeschke. Ur juryns motivering: "Skogsentreprenörernas höga ambitioner med miljöcertifiering, markskoning och ett allomfattande miljöansvar inger respekt och förtroende. Kunniga och ansvarsfulla entreprenörer är en grundförutsättning för skogsbruk som håller i längden.” / Mellanskog
  Läs mer
 • Mellanskog sågar Skogsutredningen rakt av: "Svårare och mer osäkert för skogsägaren"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Mellanskog väljer att avstyrka den så kallade Skogsutredningen (SOU 2020:73) i sin helhet. Om förslagen ska bedömas och förverkligas samlat, vilket både politiker och utredare efterfrågat, så konstaterar Mellanskog att skogsägarens vardag blir svårare och mer osäker. Äganderätten försvagas. Och tillgången till den gröna skogsråvaran som samhället efterfrågar äventyras. / Mellanskog
  Läs mer
 • Fällor på 67 orter övervakar granbarkborrens svärmning - Mellanskog deltar

  Etiketter: Skog
  Under år 2021 samverkar Mellanskog tillsammans med Skogsstyrelsen, Södra skogsägarna, Hushållningssällskapet samt Stora Enso i fällövervakningsprojektet för att hålla koll på granbarkborrens svärmning. Totalt har vi tillsammans fällor på 67 orter i hela landet. Svärmningsövervakningen är en del av samverkansprojektet Stoppa borrarna. / Mellanskog
  Läs mer
 • Mellanskogs terminal i Kil: Nio kameror fjärravläser volymen på några sekunder

  Etiketter: Skog
  Mellanskog satsar på fjärrmätning av virke och driftsätter nu en fotorigg i Kil. Fotoriggen består av nio kameror uppställda på master, de möjliggör att personal på Biometrias anläggning i Sundsvall kan läsa av volymen på bara några sekunder, baserat på ett foto taget av lastbilen. Terminalen i Kil är en strategisk knutpunkt för möjligheterna att transportera massaved söderut, utanför Mellanskogs verksamhetsområde, något som har blivit allt viktigare, inte minst med anledning av granbarkborrens härjningar. Den totala investeringen på platsen uppgår till 5 Mkr. / Mellanskog
  Läs mer
 • Så resonerar Mellanskog: Låt medlemmarna bruka sin skog utifrån egna mål och visioner

  Etiketter: Skog
  På Mellanskog säger vi att man ska få vara skogsägare på sitt sätt. Det betyder att alla våra medlemmar brukar skogen utifrån sina egna mål och visioner. Att vi gör lite olika är en styrka, varierade skogar skapar större biologisk mångfald och ökad motståndskraft mot olika typer av skador. Att göra hyggesfria åtgärder i vissa skogsbestånd kan vara ett sätt att nå målen, men det finns inte en lösning som passar alla skogar och mål. / Mellanskog
  Läs mer
 • Sveaskog och Mellanskog logistiksatsar i Mellansverige: "Mäter på distans"

  Etiketter: Skog
  Sveaskog och Mellanskog har gemensamt investerat i ett nytt fjärrmätningssystem i Hargs hamn vid Upplandskusten. "Långdistanslogistik ger oss möjlighet att skapa ökad flexibilitet på marknaden, och då behövs effektivare mätning, säger Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd." Det nya systemet, en så kallad fotowebb, gör det möjligt att på distans mäta den skogsråvara som ska skeppas ut från hamnen. Den sammanlagda investeringen är på omkring en miljon kronor. / Mellanskog
  Läs mer
 • Mellanskog fortsätter med "Stoppa Borrarna"

  Etiketter: Skog
  Mellanskog fortsätter under år 2021 att samverka i projektet Stoppa Borrarna där syftet är att tillsammans bekämpa granbarkborren. Med i det gemensamma arbetet är förutom Skogsstyrelsen även myndigheter, andra skogsägarföreningar, organisationer och skogsbolag. "Granbarkborren är fortsatt prioriterad för oss på Mellanskog och vi jobbar hårt med att försöka begränsa omfattningen", säger Matts Söderström, skogsbrukschef på Mellanskog och medlem i projektets styrgrupp. / Mellanskog
  Läs mer
 • Tydlig medlemsnytta när Mellanskog ändrar virkespriserna

  Etiketter: Skog
  I mitten av förra året införde Mellanskog en medlemspremie på timmer och föreningen tar nu ytterligare kliv för att stärka mervärdet med medlemskapet. En stark marknad för timmer gör att Mellanskog nu väljer att höja priserna mellan 20-50 kr m³to beroende på geografi. Samtidigt införs en differentiering av massavedspriset mellan medlem respektive icke-medlem, vilket innebär att icke-medlemmar får ett lägre massavedpris (20kr/m³fub). / Mellanskog
  Läs mer
 • Stor besvikelse över dom i lavskrikeärende

  Etiketter: Skog
  Idag presenterades Mark- och miljööverdomstolens dom gällande en anmäld avverkning i Vallsta strax utanför Bollnäs. Avverkningen förbjöds i början av 2016 av Skogsstyrelsen med hänvisning till att lavskrikor hade sitt revir i området. Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att ärendet nu återförvisas till Skogsstyrelsen för fortsatt behandling. Mellanskog har tillsammans med LRF stöttat markägaren i rättsprocessen och reagerar med bestörtning på beskedet. / Mellanskog
  Läs mer
 • Granbarkborren har dödat miljontals granar 2020

  Etiketter: Skog
  Efterdyningarna från torra somrar och stormar slår fortsatt hårt mot granskogarna i Mellanskogs område. Andelen stressade träd har gjort att antalet granbarkborrar har ökat. / Mellanskog
  Läs mer

Sidor