matsäkra papper

  • Stora Ensos nya matsäkra papper: "Vi går mot hållbarhet och en plastfri framtid"

    Etiketter: Klimat & Miljö
    I takt med att konsumenterna i allt högre grad efterfrågar alternativ till plast har Stora Enso sökt nya lösningar för att ersätta fossilbaserade förpackningsmaterial. I och med införandet av nya matsäkra papper tar Stora Enso ytterligare ett steg mot hållbarhet. Teija Kärkkäinen, affärs- och produktutvecklingschef på Stora Enso: "På Stora Enso har vi arbetat med att utöka vår pappersportfölj för att hitta produkter som bäst passar kundernas behov när vi går mot en plastfri framtid". / Stora Enso
    Läs mer