massivträelement

  • KL-trä i flerbostadshus

    Etiketter: Trä och träindustrin
    Användningen trä i byggandet ökar markant. Speciellt kan noteras att användningen av massivtträelement som stomme i höga hus, företrädesvis KL-Trä, ökar i snabb takt. / Bygg & Teknik
    Läs mer