massaved

 • En kraftigt tudelad virkesmarknad i höst

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I höst kan vi se framför oss en oerhört underlig virkesmarknad. Å ena sidan har vi ett rally på trävarumarknaden vilket gör att många sågverk kommer att jaga timmer i höst. Å andra sidan ser vi ett massavedsberg som växer hos industrin i spåren av det kraftiga tryckpappersfallet och pressade massapriser. / Skog & Ekonomi, Danske Bank
  Läs mer
 • Har du koll på hur virkespriserna utvecklar sig i just din kommun?

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Här nedan kommer hela listan över hur virkespriserna förändrades kommun för kommun fördelat på sågtimmer och massaved i augusti 2020. / Virkesbörsen
  Läs mer
 • Fortsatt stora virkeslager

  Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis är fortsatt stort. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 30 juni i år. Det är 36 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. Lagren av tall- och barrmassaved sticker ut med 4,1 miljoner kubikmeter och har inte varit så stora sedan åren efter stormen Gudrun 2005. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Största virkeslagren på 12 år

  Etiketter: Skog
  Virkeslagren var i slutet av året de största i Sverige på 12 år. De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis var enligt Skogsstyrelsens statistik 9,5 miljoner kubikmeter den 31 december 2019. Det är en ökning med 15 procent jämfört med året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Enkel mätning av massaved

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den så kallade kollektivomräkningen av massaved fasas nu ut. Det innebär att ersättningen till skogsägaren enbart kommer att grundas på den travmätning som görs av virket i anslutning till att det kommer till mätplatsen. / Anläggningsvärlden
  Läs mer
 • Södra marknadsanpassar virkespriserna

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Utbudet av massaved i Sverige och övriga Europa är högt vilket skapat ett högt lager av fiber vid såväl industri som terminal. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt samt ett onormalt högt massavedsutfall i avverkningarna till följd av granbarkborren. / Södra
  Läs mer
 • Ovanligt stora virkeslager i september

  Etiketter: Skog
  Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis har minskat sen i somras men är trots det ovanligt stora för årstiden. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det totala lagret på 9,3 miljoner kubikmeter den 30 september i år. Det är 34 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Virkespriserna vänder nedåt

  Etiketter: Skog
  Under årets tredje kvartal har priserna på både sågtimmer och massaved minskat för första gången sedan 2016. Minskningen skedde framförallt i landets södra delar. Sågtimmerpriset minskade med 5,5 procent och massavedspriset med 4,7 procent jämfört med andra kvartalet 2019, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt stora virkeslager

  Etiketter: Skog
  Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis är fortsatt stort. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 30 juni i år. Det är 36 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. Lagren av tall- och barrmassaved sticker ut med 4,1 miljoner kubikmeter och har inte varit så stora sedan åren efter stormen Gudrun 2005. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stor ökning av virkeslager

  Etiketter: Skog
  Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis ökar kraftigt. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 31 mars i år. Det är 36 procent mer än vid samma tidpunkt förra året och det största virkeslagret sedan början av 2015. Lagret av tall- och barrmassaved var dubbelt så stort. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor