massaindustri

 • Drop-in-bränsle lönsamt för massaindustrin

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Forskare vid Luleå tekniska universitet har i samarbete med bland andra Smurfit Kappa, Europas största tillverkare av pappersförpackningar och massabruket Södra Cell i Mörrum, undersökt möjligheten och lönsamheten med att tillverka drop-in-bränsle av massaindustrins restprodukter. Drop-in-bränsle är biodrivmedel som blandas i fossilt bränsle för minskat koldioxidutsläpp. / Papper och massa
  Läs mer
 • Virkeskrönika: Ljust för sågverken, utmanande för massaindustrin

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Efter en minst sagt unik vår och sommar så har de flesta återvänt från sina semestrar, och industrin har rullat igång. Det är fortfarande stort fokus på, och osäkerhet kring, coronaviruset och dess påverkan på marknaden. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Massa- och pappersindustrin kan producera stora mängder gröna bränslen genom elektrobränsleprocesser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svensk massa-, kemi- och pappersindustri skulle med rätt förutsättningar kunna öka produktionen av förnybara drivmedel och kemikalier och samtidigt ta en mer aktiv roll på elmarknaden genom att producera så kallade elektrobränslen. Det visar ett forskningsprojekt som genomförts av RISE, tillsammans med Södra, Nouryon och BillerudKorsnäs. / RISE
  Läs mer
 • Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

  Etiketter: Klimat & Miljö, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Dioxiner och andra klororganiska ämnen minskar i fibersedimenten utanför massafabrikerna runt Vättern, det visar en ny undersökning från Svenska Miljöinstitutet IVL./ Svt.se
  Läs mer
 • RenFuel mest innovativa kemiföretaget

  Etiketter: Bioenergi
  Noréns patentbyrå har utsett RenFuel till Sveriges mest innovativa företag inom kemi- och life science-sektorn. RenFuel har patenterat en metod för att förädla lignin från massaindustrins förnybara restprodukt svartlut till ligninolja, Lignol, som kan raffineras till vanlig bensin och diesel och därmed göra alla bilar till miljöbilar. / Noréns patentbyrå
  Läs mer
 • Råvaror till framtidens drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Fettavfall av låg kvalitet, algolja och plastavfall är råvaror för produktion av förnybara drivmedel. För att bredda portföljen använder Neste också tallbeck, en restprodukt som uppstår när tallolja produceras inom massaindustrin. / Processnet
  Läs mer
 • Rester från pappersindustrin – ny energikälla

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Restprodukter från pappers- och massaindustrin skulle kunna öka svensk biogasproduktion med cirka 60 procent. Det visar en flerårig studie från Linköpings universitet. / Miljö & utveckling
  Läs mer
 • Skogsindustrierna stöttar Fossilfritt Sverige

  Etiketter: Skog
  Skogsindustrierna ställer sig bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Branschorganisationen, som företräder ca 200 företag inom massa-, pappers- och trämekanisk industri, ställer sig bakom målsättningen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Miljoninvestering i Piteå

  Etiketter: Skog
  Ungefär 60–70 procent av den avverkade volymen hamnar så småningom hos något av massabruken. Investeringar i massaindustrin är något som är viktigt för både skogsägare och sågverk. Den senaste investeringen i Europas största kraftlinerfabrik innebär att företaget kommer att fördubbla den egna flisproduktionen till 300 kubikmeter i timmen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Massa- och pappersingenjörer från Indien på besök Sverige

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Den 27-30 september 2015 besökte en delegation från Indiens pappers- och massaindustri Sverige på inbjudan av PPT, Swedish Pulp & Paper Technology Group, i samarbete med Business Swedens kontor i New Delhi. Syftet var att presentera svenska teknikföretag för brukschefer och andra potentiella kunder i Indien och att ge de svenska företagen möjlighet att utveckla sina affärer på den indiska marknaden.
  Läs mer

Sidor