massaindustri

 • Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

  Etiketter: Klimat & Miljö, Massa- och pappersindustrin
  Dioxiner och andra klororganiska ämnen minskar i fibersedimenten utanför massafabrikerna runt Vättern, det visar en ny undersökning från Svenska Miljöinstitutet IVL./ Svt.se
  Läs mer
 • RenFuel mest innovativa kemiföretaget

  Etiketter: Bioenergi
  Noréns patentbyrå har utsett RenFuel till Sveriges mest innovativa företag inom kemi- och life science-sektorn. RenFuel har patenterat en metod för att förädla lignin från massaindustrins förnybara restprodukt svartlut till ligninolja, Lignol, som kan raffineras till vanlig bensin och diesel och därmed göra alla bilar till miljöbilar. / Noréns patentbyrå
  Läs mer
 • Råvaror till framtidens drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Fettavfall av låg kvalitet, algolja och plastavfall är råvaror för produktion av förnybara drivmedel. För att bredda portföljen använder Neste också tallbeck, en restprodukt som uppstår när tallolja produceras inom massaindustrin. / Processnet
  Läs mer
 • Rester från pappersindustrin – ny energikälla

  Etiketter: Bioenergi, Massa- och pappersindustrin
  Restprodukter från pappers- och massaindustrin skulle kunna öka svensk biogasproduktion med cirka 60 procent. Det visar en flerårig studie från Linköpings universitet. / Miljö & utveckling
  Läs mer
 • Skogsindustrierna stöttar Fossilfritt Sverige

  Etiketter: Skog
  Skogsindustrierna ställer sig bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Branschorganisationen, som företräder ca 200 företag inom massa-, pappers- och trämekanisk industri, ställer sig bakom målsättningen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Miljoninvestering i Piteå

  Etiketter: Skog
  Ungefär 60–70 procent av den avverkade volymen hamnar så småningom hos något av massabruken. Investeringar i massaindustrin är något som är viktigt för både skogsägare och sågverk. Den senaste investeringen i Europas största kraftlinerfabrik innebär att företaget kommer att fördubbla den egna flisproduktionen till 300 kubikmeter i timmen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Massa- och pappersingenjörer från Indien på besök Sverige

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Den 27-30 september 2015 besökte en delegation från Indiens pappers- och massaindustri Sverige på inbjudan av PPT, Swedish Pulp & Paper Technology Group, i samarbete med Business Swedens kontor i New Delhi. Syftet var att presentera svenska teknikföretag för brukschefer och andra potentiella kunder i Indien och att ge de svenska företagen möjlighet att utveckla sina affärer på den indiska marknaden.
  Läs mer
 • Skogsindustridagar i Sundsvall, 19-20 mars

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Skogsindustridagarna är Inspectas årligen återkommande mötesplats för massa-, pappers- och energiproducerande industri samt för entreprenörer i branschen. Förutom vårt traditionella seminarium arrangerar vi en välbesökt utställning, utbildningar, branschmöten och nätverksträffar. Datum för Skogsindustridagarna 2015 är den 19-20 mars, där vi håller aktuella utbildningar dagen före, den 18 mars, i samma lokaler.
  Läs mer
 • Vinnova stödjer pilotprojekt för nydanande fosforrening

  Etiketter: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin
  För första gången ska Bioptechs fosforfilter testas i ett storskaligt projekt som delfinansieras av Vinnova. Nu erbjuder Bioptech möjlighet för industriella reningsverk inom pappersmassa att vara med och utforma den nya tekniken. Bioptechs fosforfilter renar utan kemikalier och möjliggör ett kretslopp för fosfor. Filtret är baserat på naturmaterialet Polonite. / Bioptech
  Läs mer
 • Sågverken sågar ihjäl marknaden

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Trävarukonjunkturen har vänt ned samtidigt som sågverken producerar på rekordnivå. Lagren av sågade varor fylls nu snabbt då köparna vet att virket blir billigare i morgon. Enda räddningen för stunden är den svaga kronkursen. Massaindustrin bör kunna se fram emot en positiv start på 2015 med höjda massapriser samtidigt som industrinedläggningar, stormar och norsk import gör att man sitter mätt och nöjd vad gäller massaveden. Skogsägarna får nog räkna med sänkta eller i bästa fall stillastående priser på timmer och massaved i vinter. Noterat är också att trävarubranschen, som ofta beskylls för att vara extremt konservativ med låg förädlingsgrad, nu börjat investera sig närmare kund genom kraftig expansion i bygghandelssektorn. / Danske Bank
  Läs mer

Sidor