Martinsons

 • Martinsons nu en del av Holmen

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I somras tecknade Holmen avtal om att förvärva Martinsons och 1 oktober skedde den formella ägarförändringen. För att högtidlighålla händelsen hölls idag en nyckelceremoni vid sågverket i Bygdsiljum, som nu blir ett av Holmenkoncernens största sågverk. / Holmen
  Läs mer
 • Ägarbesök hos Martinsons

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Fredrik Lundberg, Louise Lindh och Lars Martinson, fd koncernchef i Martinsons, lyssnar på Robert Andersson, produktionschef för Sara Kulturhus. Fotograf: Patrick Degerman
  Holmens styrelseordförande och huvudägare Fredrik Lundberg, och hans dotter, Louise Lindh, ledamot i Holmens styrelse, besökte på måndagen Martinsons anläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum. / Holmen
  Läs mer
 • Holmen förvärvar Martinsons

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Holmen har idag tecknat avtal om att förvärva Martinsons, en av Sveriges ledande aktörer inom sågade och förädlade trävaror. Köpeskillingen uppgår till 1,0 Mdkr för 100 procent av aktierna. Förvärvet nästan fördubblar Holmens försäljning av trävaror till drygt 3 Mdkr samtidigt som det flyttar fram positionerna inom träbyggnation och ger Holmen möjlighet att förädla merparten av råvaran från egna skogar i egen industri. / Holmen
  Läs mer
 • Martinsons Byggsystem vinner prestigeuppdrag hos Castellum

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Martinsons levererar stomme och bjälklag i KL-trä och limträ till Örebros första kontorshus helt byggt i trä. Den centralt belägna byggnaden blir sju våningar hög och kommer att omfatta 6 900 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Fastighetsbolaget Castellum som uppför byggnaden beräknar att den kommer att kosta 225 miljoner kronor inklusive byggrätt. / Martinsons
  Läs mer
 • Komatsu Forest väljer Martinsons till unika fabrikssatsningen

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest bygger en ny fabrik på totalt 40 000 kvadratmeter i Umeå. Martinsons har fått förtroendet att leverera stommen i limträ och KL-trä till kontorsdelen i sex våningar. / Martinsons
  Läs mer
 • Digitalt ministerbesök hos Martinsons

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Bostadsminister Per Bolund (MP) gör ett digitalt studiebesök i Västerbotten imorgon, onsdag. Ministern får bland annat veta mer om KL-trä och intressanta träbyggnader samt göra en rundvandring på Martinsons produktionsanläggning i Bygdsiljum. Fokus ligger på hållbart samhällsbyggande under Per Bolunds besök. Ministern lyfter fram ett ökat byggande i trä som en viktig del i att nå klimatmålen för Sverige. / Martinsons
  Läs mer
 • Martinsons levererar till rekordprojekt

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Magasin X i centrala Uppsala blir med sina sju våningar Sveriges största kontorsbyggnad i trä och nu står det klart att Martinsons upphandlats som leverantör av trästommen. – Det kommer bli ett fantastiskt bygge och vi är självklart stolta över att ha vunnit förtroendet i hård konkurrens, säger Johan Jarl, Key Account Manager / Martinsons
  Läs mer
 • Martinsons redo för nästa steg – öppnar upp för en ny huvudägare

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Martinsons öppnar för en ny huvudägare till koncernen. Beslutet har tagits av en enig ägargrupp. – Vi har förmånen att göra det här vägvalet i ett läge där koncernen står på flera starka ben. Vår verksamhet och kunskaperna hos våra medarbetare är en drivkraft i utvecklingen av hela vår bransch. Det är vi stolta över och vi är övertygade om att detta är långsiktigt bäst för våra verksamheter i Bygdsiljum, Kroksjön och Umeå, säger koncernchefen Lars Martinson. / Martinsons
  Läs mer
 • Martinsons satsningar fortsätter - investerar över 200 miljoner

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Martinsons nyligen uppmärksammade investeringar följs nu upp med ytterligare stora satsningar. Bland annat ska timmerintaget från anläggningen i Hällnäs flyttas till Bygdsiljum. Totalt kommer Martinsons investeringar för verksamhetsåren 2019 och 2020 därmed att uppgå till cirka 210 miljoner kronor. – Vi vill förstärka vår position i ett långsiktigt perspektiv och kontinuerligt utveckla våra processer, berättar produktionschefen Olov Martinson. / Martinsons
  Läs mer
 • Martinsons ökar kapaciteten

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Martinsons kommer under nästa år att öka sin produktion av sågade trävaror från 500 000 kubikmeter till 535 000 kubikmeter. Det ska ske genom investeringar för 60 miljoner kronor i tork– och lagerkapacitet samt utökad skiftgång i Bygdsiljum, som är koncernens största anläggning. Samtidigt avslutas produktionen i Hällnäs. Avsiktsförklaringen fattades under gårdagen av Martinsons styrelse och medarbetarna informerades tidigare under dagen. – Efterfrågan är stark men samtidigt är konkurrensen stenhård. Förutsättningarna för lönsam produktion över tid finns i Bygdsiljum och Kroksjön där vi också kan fortsätta utveckla vår vidareförädling, säger koncernchefen Lars Martinson. / Martinsons
  Läs mer

Sidor