markberedning

 • Markberedning ger fler plantor i nya skogar

  Etiketter: Skog
  Genom att markbereda innan ny skog ska anläggas ökar möjligheten att få en bra återväxt av skog. Det visar Skogsstyrelsens analyser av återväxternas kvalitet. Störst betydelse har markberedningen i norra Norrland. Effekten avtar sedan ju längre söderut man kommer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsmaskinsentreprenör kan bli dömd för skogsbranden i Sala

  Etiketter: Skog
  Polisens utredning om den stora skogsbranden i Västmanland har gått framåt. Företaget som utförde markberedning med en skogsmaskin i området där branden startade kommer nu att delges misstanke om grov allmänfarlig vårdslöshet. / Entreprenadaktuellt
  Läs mer
 • Återväxtens kvalitet oförändrad men markberedningen ökar

  Etiketter: Skog
  Resultat från Skogsstyrelsens årliga återväxtinventering visar att föryngringarna i stort håller oförändrad kvalitet. Andelen areal som markberetts ökar däremot stadigt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra förbättrar rutiner för att minimera brandrisk vid markberedning

  Etiketter: Skog
  Södra Skogsägarna har verksamhet i Götaland och har inte drabbats av den stora branden i Västmanland. Södra väljer att ändå se över sina rutiner och riktlinjer för hur markberedning och drivning ska ske när det råder torka i markerna. / Södra
  Läs mer
 • Markberedningen gör att föryngringen blir lyckad

  Etiketter: Skog
  Med markberedning förbättras möjligheterna för plantorna att överleva och växa. Markberedning gör också att arbetet med planteringen underlättas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Dyr markberedning kan vara lönsam

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det kan bli dyrt att slarva med markberedningen. Det visar resultat från Skogforsk. Överlevnaden sjunker drastiskt vid plantering utan markberedning, speciellt för mindre planttyper. - Ett sätt att kompensera för en dålig markberedning är att plantera större och grövre plantor. Men för att ta tillvara plantans potential ska man investera i en bra markberedning, säger Karin Johansson. / Skogforsk
  Läs mer
 • Ny inversplog redo för test

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogforsk håller på att ta fram en helt ny teknik för markberedning. Till våren ska den nya inversplogen vara klar för test i verkligheten. / ATL
  Läs mer

Sidor