markberedning

 • Robothund kan markbereda i framtiden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att markberedning kommer att behövas även i framtiden är de flesta överens om. Men hur den kommer att se ut och vem – eller vad – som ska utföra den är oklart. Kanske är lösningen en robothund?/ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Färre höstplanteringar än planerat

  Etiketter: Skog
  Under vårens torka och brandrisk stod många markberednings­maskiner stilla och förväntningarna på ökad höstplantering var ­därför­ stor. Men höstplanteringarna ser ­snarare­ ut att minska. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Landets skogsägare berörs av brandrättegång – kan få strikt ansvar

  Etiketter: Skog
  Mark- och miljödomstolen ska avgöra vilket ansvar den som sysslar med markberedning har för bränder som orsakas av gnistbildning. Domen är kopplad till den enorma skogsbranden i Västmanland 2014 som orsakades av ett företag från Ovanåker./ Sveriges Radio
  Läs mer
 • Beställ markberedning i god tid

  Etiketter: Skog
  Du kan markbereda när som helst under året, förutom när marken är frusen. Du bör beställa markberedning i god tid, till exempel i samband med avtal om föryngringsavverkning men senast året innan den ska utföras. Det är viktigt att du anpassar tidpunkten för markberedningen efter den föryngringsmetod du valt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mikael är först i Småland med högläggare

  Etiketter: Skog
  Skonsamt skogsbruk ligger i tiden. Att använda högläggare vid markberedning ger mindre markpåverkan och är framtidens melodi. Det menar Mikael Samuelsson på Grimslöv Skogstjänst som är först i Småland med högläggare./ VK
  Läs mer
 • Stubbrytning leder inte till högre koldioxidutsläpp

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare från institutionen för mark och miljö har nyligen undersökt om koldioxidavgången ökar vid stubbrytning eller markberedning. Tidigare har man trott att så var fallet, men den nya studien visar att koldioxidavgången snarare minskar. / SLU
  Läs mer
 • Grävmaskinsbalett över stock och sten

  Etiketter: Skog
  Det är en förunderlig upplevelse att se en bandgrävare manövreras över alla hinder på ett hygge. Spänstigt, kraftfullt, imponerande och rentav vackert. För Anders Eklund i Malingsbo i södra Dalarna är det vardag. Sedan 2008 har han specialiserat sig på skogsdikning, spårlagning och markberedning. Det har gjort honom till en mästare på att läsa av marken och att samspela mellan larver och aggregat. / Åkeri & Transport
  Läs mer
 • Forskare ifrågasätter föryngringsmetoden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Dagens föryngring med markberedning och förädlade plantor kan stå skogsägaren onödigt dyrt. Det hävdar några forskare på SLU som vill väcka diskussion om dagens föryngring. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogsplantor överlever och växer snabbare i en hög

  Etiketter: Skog
  Sätt plantan i en upp- och nedvänd torva istället för i ett harvat spår. Det är den nya trenden inom markberedning och ökar plantornas överlevnad och tillväxten. Ändå är metoden minst 250 år gammal. / SkogsElmia
  Läs mer
 • Markberedning ger fler plantor i nya skogar

  Etiketter: Skog
  Genom att markbereda innan ny skog ska anläggas ökar möjligheten att få en bra återväxt av skog. Det visar Skogsstyrelsens analyser av återväxternas kvalitet. Störst betydelse har markberedningen i norra Norrland. Effekten avtar sedan ju längre söderut man kommer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor