markägare

 • Skogsägare vill byta mark med staten

  Etiketter: Skog
  Efter sommarens skogsbränder vill nu vill flera mark- och skogsägare i Gävleborg byta sin mark med statliga Sveaskog. / Fplus
  Läs mer
 • Naturvård och skogsproduktion kan samsas till lägre kostnad

  Etiketter: Skog
  Med en ny metod skulle markägare kunna göra betydligt större avsättningar till naturvården utan stora kostnader. Det framgår av en studie som Skogssällskapet finansierat. Metoden skulle också kunna underlätta dialogen mellan skogsägare och myndigheter när skog ska skyddas, tror Dennis Jonason, forskaren bakom studien. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Markägaren är med hela vägen

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen Östergötland fattar inte beslut om naturreservat mot ägarens vilja. Processen att bilda naturreservat är noggrann och ibland ganska utsträckt i tiden för att alla steg ska bli riktiga. Markägaren är med i processen från start till mål. / Corren.se
  Läs mer
 • LRF och WWF: "Underlätta för markägare att skapa våtmarker"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  DEBATT. Regeringen har beviljat 600 nya miljoner kronor för att anlägga fler våtmarker – tillsammans med befintliga medel finns nu miljardbelopp för våtmarker. Men i praktiken är det tungrodd administration som hindrar lantbrukare från att anlägga våtmarker, skriver LRF:s Markus Hoffmann och WWF:s Jan Wärnbäck. / Altinget
  Läs mer
 • Skogsägare: Gå ihop flera markägare och protestera

  Etiketter: Skog
  Privata skogsägare kan få betala ett högt pris när staten bildar naturreservat. Markägare i Jämtland visar att det faktiskt lönar sig att gå samman och protestera./ SR P4 Västmanland
  Läs mer
 • Staten tvingar markägare att ta strid i domstol

  Etiketter: Skog
  Markägare tvingas gång på gång att ta strid i domstolen när olika miljömål krockar med äganderätten. Det är helt uppåt väggarna, anser Carl von der Esch, förbundsjurist på LRF, skriver tidningen Entreprenör. "Staten borde fundera på varför grundlagsskyddade rättigheter kränks. Inte tvinga markägare att stämma den". / Svenskt Näringsliv
  Läs mer
 • DEBATT: Fjällnära skogsägare diskrimineras

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Frågan om intrångsersättning vid nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog har varit uppmärksammad under en längre tid. Mer och mer kommer nu fram som tyder på att de drabbade markägarna motarbetas på flera håll, skriver Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund, i en debattartikel./ Op.se
  Läs mer
 • DEBATT: Skogsägare, ställ krav om nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Det helt orimliga i att vissa markägare får väldigt stor andel nyckelbiotoper i sin skog måste hejdas, skriver Landsbygdspartiet oberoende./ Piteå-Tidningen
  Läs mer
 • Det plundrande folket

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LEDARE: All skogsmark som behövs för att skydda djur och natur kan inte, kommer inte, går inte att ersätta markägarna för. Miljöminister Skog redde äntligen ut begreppen när hon den 16 januari svarade på en interpellation om översynen av artskyddsförordningen. Jag tycker det är tråkigt att få rätt, men ändå befriande när en minister tar bladet från munnen och bekräftar mina farhågor. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Högt i tak ger låg skadenivå

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det är inte helt konfliktfritt när markägare och jägare ska komma överens om hur älgstammen ska förvaltas. Men, där samarbetet fungerar bra minskar också viltskadorna, visar exempel från Västerbotten. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor