Marit Bohlin

  • "Varför är det 98 procent män som äger skogen?"

    Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
    Varför ägs 98 procent av den jordbruksmark som är 30 hektar eller större av män? Skillnaden är lite mindre på skogsmark men pekar åt samma håll. Får inte vi kvinnor samma möjligheter, frågar sig Marit Bohlin, blivande jägmästare, LRF Ungdomen i en krönika i Land Skogsbruk. / Land Skogsbruk
    Läs mer