märg

  • ”Du får vara märg!”

    Etiketter: Forskning & utbildning
    "Vad finns längst inne i stammen?" "Märgen", svarar någon tveksamt. "Bra, du får vara märg. Kom och ställ dig här! Vad kommer sen?" "Kärnveden", svarar någon annan. "Utmärkt, vad är speciellt med den?"
    Läs mer