mångfaldspark

 • Samverkan och dialog i Tjäderbergets mångfaldspark

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I slutet av september var det åter dags för referensgruppmöte i SCAs mångfaldspark Tjäderberget i Västerbotten. Under mötet träffas olika intressenter som är engagerade i parken för att diskutera naturvård liksom utförda och kommande åtgärder. / SCA
  Läs mer
 • Besök barnstigen i Njurundakustens mångfaldspark

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  SCAs mångfaldspark i Njurundakusten, söder om Sundsvall, har fått en ny stig som passar extra bra för barn. Under promenaden kan barnen lära sig mer om skogen med hjälp av figurerna Kolle och Mila. / SCA
  Läs mer
 • Kungen i Västernorrlands skogar

  Etiketter: Skog
  Onsdagen den 9 september besökte Kungen Västernorrland för att ta del av länets utveckling vad gäller skogsnäring och forskning. Dagen inleddes i SCA:s mångfaldspark Njurundakusten och avslutades vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN i Sundsvall./ Sveriges Kungahus
  Läs mer
 • Välkommen på invigningen av Sörgraninge mångfaldspark och två nya naturreservat i Ångermanland

  Tisdag den 19 augusti inviger SCA i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrlands län Sörgraninge mångfaldspark och två nya naturreservat. SCAs mångfaldsparker är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar, där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- och kulturvärden. I parkerna ska vi använda oss av en mångfald av åtgärder och skötselmetoder för att förstärka de värden som redan finns och för att skapa nya.
  Läs mer