mångfald

 • Sveaskog erbjuder entreprenörer utbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Nu erbjuder Sveaskog sina entreprenörer utbildning i likabehandling. Sveaskog har i flera år arbetat aktivt och målinriktat med frågorna vilket har gett goda resultat. Bland annat en jämnare könsfördelning och ökad upplevelse av likabehandling./ Sveaskog
  Läs mer
 • Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan"

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan" drivs av Luleå tekniska universitet med samarbetspartners. Syftet är att skapa inkluderande tillväxt i Norrbottens och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. I projektet utvecklar och utbyter dessa kunskap, erfarenheter, metoder och innovation kring jämställdhet och mångfald. / LTU
  Läs mer
 • Lärdomar och metoder för en inkluderande skog

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Välkommen att ta del av lärdomar och metoder för jämställdhet och mångfald i skogssektorn som avslutning på projektet ”Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan”. Tid och plats: Tisdag 4 april, SLU i Umeå.
  Läs mer
 • Praktiska arbetssätt för jämställdhet och mångfald i skogs- och träindustrin

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Ta del av praktiska arbetssätt för jämställdhet och mångfald i Västerbottens och Norrbottens skogs- och trämekaniska industri. Välkommen tisdag 8 nov, 10.00-15.00 på Campus Skellefteå! / Luleå tekniska universitet
  Läs mer
 • Skogsbränning ska ge högre mångfald

  Etiketter: Skog
  Brandförloppet är lugnt och kontrollerat. Vi är på naturvårdsbränning i Skinnskatteberg. Naturvårdsbränningen i Skinnskatteberg var en av 120 bränningar i ett femårigt projekt. Målet är att gynna den biologiska mångfalden i skogslandskapet. / ATL Play
  Läs mer
 • Mindre vilt till förmån för större mångfald

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under de senaste 30 åren har främst älgstammen påverkat våra skogar direkt genom betning och indirekt genom att skogsägaren har valt bort tall på stora områden av rädsla för kraftiga betesskador. / Östra Småland
  Läs mer
 • Mångfald i skogen ger styrka

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Jämställdhet, mångfald och alla personers lika värde aktualiserades när den internationella kvinnodagen nyligen firades. För oss på Norrskog är detta inte tomma ord som lyfts fram en gång per år. / Skogsland
  Läs mer
 • Drömskogar och minimångfaldsinsektshotell visas på Fredriksdal

  Etiketter: Forskning & utbildning
  1 500 fjärdeklassare i Helsingborg har föreställt sig sin drömskog och resultatet visas på en utställning i Herrgården på Fredriksdal. Kommunalråd Maria Winberg Nordström inviger utställningen onsdagen den 17 december kl. 10:00 tillsammans med elever från Centrumskola, Helsingborgs första friskola. Välkommen! / Helsingborgs kommun
  Läs mer
 • SCA invigde Sörgraninge mångfaldspark

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Med kulning, plakettuppsättning och många intressanta föredrag invigdes den 19 augusti SCAs tredje mångfaldspark, Sörgraninge i Ångermanland. Invigningen gjordes i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland som invigde två nya naturreservat. – I parkerna ska vi använda en mångfald av åtgärder och skötselmetoder för att förstärka de värden som redan finns och för att skapa nya, säger Mats Sandgren, vd för SCA Skog. / SCA
  Läs mer
 • Gubbar är vi nästan allihopa

  Etiketter: Skog
  Att skogsnäringen har ett jämställdhets- och mångfaldsproblem är ett faktum. Sådana som jag, dvs medelålders män med mor- och farföräldrar födda i Sverige råder det ingen brist på. Särskilt inte i ledande befattningar. Läs mer i Herman Sundqvists blogg. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor