Lund

 • Scouterna får kunskap om svenska träd genom Skogen i Skolan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Torns scoutkår får kunskap om träd genom Skogen i Skolans skyltar
  Torns scoutkår är en aktiv scoutkår utanför Lund som har närmare 200 medlemmar, Scoutkåren har sin verksamhet på en gård med en relativt stor tomt till och mycket av verksamheten sker utomhus vid vindskydden och eldstaden.
  Läs mer
 • Den globala kolcykeln – förändrade förutsättningar kan förstärka växthuseffekten

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Halten av växthusgaser i atmosfären beror både på hur mycket som släpps ut och i vilken utsträckning hav och land förmår ta upp och lagra koldioxid från atmosfären. Idag tas mer än hälften av våra utsläpp av koldioxid upp i världshaven eller av landbaserade ekosystem genom den globala kolcykeln. Förändringar av kolcykelns förutsättningar kan därför ge stora effekter på mängden koldioxid i atmosfären och vi kan inte räkna med att dessa ekosystemtjänster kommer att fortsätta ta hand om lika mycket av våra utsläpp som tidigare.
  Läs mer
 • Sveriges första certifierade nollenergihus byggs i Lund

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Arkitektföretaget Johannes Igelström uppför två småhus på en fastighet i Lund som uppfyller de stränga kraven enligt kriterierna för nollenergihus. Det innebär att byggnaderna utöver kraven för passivhus och även har en egen energitillförsel som är större än behovet. / Woodnet
  Läs mer
 • Innovation från Lund ökar biogasproduktionen

  Etiketter: Bioenergi
  En ny innovation från Lund som testats på en industriell biogasanläggning kan väsentligt öka produktionen av biogas. Lundaföretaget Arc Aroma Pure har registrerat produktionsökningar på mellan 15 och 28 % beroende på råvaran. Metoden öppnar också för användning av nya typer råvara som i dagsläget inte kan användas, till exempel tång och skogsavfall. Högspänningspulser avdödar mikroorganismer genom att spränga och döda cellerna i avfallet. Nu genomförs en listningsemission för att kommersialisera innovationen. / Cisionwire
  Läs mer