Luleå tekniska universitet

 • Norra Sverige ska bli bäst i världen på basindustrins klimatomställning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Norra Sverige har förutsättningar att globalt visa vägen för en framgångsrik omställning av basindustrin. En ny satsning på Luleå tekniska universitet som sker i nära samarbete med svensk industri ska utveckla naturresursbaserad basindustri mot FN:s hållbarhetsmål – med bibehållen och ökad lönsamhet. För att nå klimatmålen och klara omställningen av basindustrin behöver vi använda mer av våra naturresurser - bland annat skogen - som i stor utsträckning finns i norra Sverige./ Luleå tekniska universitet
  Läs mer
 • Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2020

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Linn Berglund har visat i sitt arbete att nanofibrer av cellulosa kan separeras miljövänligt och energieffektivt från industriella restprodukter, exempelvis från produktion av morotsjuice, rishalm och brunalger. / Luleå Tekniska Universitet
  Läs mer
 • Årets innovatörer 2020 - till nytta för många människor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Utmärkelsen Årets Innovatör anställd 2020 går till Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik. Ulrika Rova har de senaste åren drivit projektet "prebiotika från skog och hav" inriktat mot att utveckla hållbara livsmedelsprodukter från skogsrester. Innovationen bidrar med nya möjligheter till att lösa tre av världens största problem: bristande folkhälsa, ohållbar resurshantering och begränsad livsmedelstillgång. / Luleå Tekniska Universitet
  Läs mer
 • Drop-in-bränsle lönsamt för massaindustrin

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Forskare vid Luleå tekniska universitet har i samarbete med bland andra Smurfit Kappa, Europas största tillverkare av pappersförpackningar och massabruket Södra Cell i Mörrum, undersökt möjligheten och lönsamheten med att tillverka drop-in-bränsle av massaindustrins restprodukter. Drop-in-bränsle är biodrivmedel som blandas i fossilt bränsle för minskat koldioxidutsläpp. / Papper och massa
  Läs mer
 • Kartläggning av Norrbottens skogsnäring

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Luleå tekniska universitet har mot bakgrund av det pågående arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram för Norrbottens län kartlagt skogsnäringens nuvarande betydelse för länets ekonomi, och framtida betydelse betraktat ur ett mångbruksperspektiv. / Luleå tekniska universitet
  Läs mer
 • Självkörande skogsmaskin redo för terrängen

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Den självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar och redo att testas i fält. – Det är en helt unik maskin – det finns ingen liknande i världen vad vi känner till, säger professor Magnus Karlberg. / Luleå Tekniska Universitet
  Läs mer
 • Pressinbjudan: 60 miljoner till träteknisk satsning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En unik datortomograf, specialiserad på fördjupad träröntgen, levereras inom kort till laboratoriet för träteknik vid Luleå tekniska universitet. Utrustningen är en viktig komponent inom nystartade CT Wood, ett strategiskt forskningsprogram inom träteknik i nära samarbete med träindustrin. / Expertsvar
  Läs mer
 • Träindustrin stärker samarbetet med universiteten

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Ett nytt samverkansavtal mellan Luleå tekniska universitet, LTU och branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna ska utveckla och stärka träindustrin. Avtalet stöttar bland annat ett nytt forskningscenter inom röntgen och materialteknik som kommer att bli ett centralt nav vid digitaliseringen av träindustrin. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Nytt skogligt samarbete ska stärka forskning och utbildning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Luleå tekniska universitet har tecknat ett samverkansavtal med Skogsindustrierna och Svenskt Trä. Samarbetet – som omfattar forskning, innovation och utbildning – ska leda till satsningar som säkerställer kompetensförsörjning och stödjer övergången till en biobaserad ekonomi. / Luleå Tekniska Universitet
  Läs mer
 • The Great Northern, Skellefteå 23 maj

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Torsdag 23 maj kommer Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik, vid Luleå tekniska universitet och Ann-Britt Edfast, FoU chef vid Sveaskog, att föreläsa om högaktuella forskningssamarbeten i syfte att hitta nya klimatvänliga produkter av skogsrester – allt från fiskfoder och hälsokost till gröna drivmedel och biokol. Ni är varmt välkomna till denna föreläsning! / Luleå Tekniska Universitet
  Läs mer

Sidor