LRF

 • Försäljningen av tallplantor långt över förväntan

  Etiketter: Skog
  Försäljningen av tallplantor fortsätter att slå nya rekord. Andelen sålda tallplantor från Södra har ökat från drygt tre miljoner till strax över sex miljoner på fyra år. / Södra
  Läs mer
 • Södra drar tillbaka korttidspermitteringar vid sågverket i Orrefors

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I början av april meddelade Södra att man inför korttidspermitteringar vid sågverket i Orrefors mot bakgrund av minskad efterfrågan relaterad till pågående pandemi. - Vi har hittat ett antal nya affärsmöjligheter som tryggar produktionen och därför återgår vi till en normal produktionstakt från och med vecka 20, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef för Södra Wood. / Södra
  Läs mer
 • Resultat i linje med förväntan men svårbedömd framtid

  Etiketter: Skog
  Trots drastiskt förändrade förutsättningar i spåren av utbrottet av Covid-19 pandemin, låg produktionen vid Södras anläggningar under första kvartalet på en hög och stabil nivå. Omsättningen uppgick till 5 576 MSEK (6 318). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 227 MSEK (1 148). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets utgång till 2 627 MSEK (1 527) och soliditeten till 60 procent. / Södra
  Läs mer
 • Osäker marknad påverkar Mellanskog

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första kvartalet 2020. Leveransvolymerna ökar något under perioden som samtidigt präglats av osäkerhet på virkesmarknaden och turbulens på de finansiella marknaderna. Ovanstående faktorer påverkar föreningens resultat, som sjunker jämfört med föregående år. / Mellanskog
  Läs mer
 • Ett årtionde med allt bättre naturhänsyn

  Etiketter: Skog
  Naturhänsynen i Södras föryngringsavverkningar och gallringar har haft en positiv utveckling under det senaste årtiondet och ligger nu stadigt på en hög nivå. Det visar företagets gröna bokslut. / Södra
  Läs mer
 • Biobränslesatsning gynnar lantbruket och hållbarhet

  Etiketter: Bioenergi
  Regeringen väntas tillsammans med samarbetspartierna föreslå en satsning på 120 miljoner på produktion av biogas. Det välkomnas av lantbruksbranschen som har satt upp egna tydliga mål om att vara självförsörjande på drivmedel. / LRF
  Läs mer
 • Södras korslimmade trä blir en del av Hoppet

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra kommer leverera korslimmat trä till innovationsprojektet förskolan Hoppet i Göteborg. Byggprojektet har 70 procent lägre klimatpåverkan jämfört med liknande projekt och är ett led i Göteborgs Stads mål om att bli en klimatneutral stad. Förskolan planeras stå färdig 2021. / Södra
  Läs mer
 • Korttidspermittering inom Södras sågverksamhet

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra Wood inför korttidspermittering vid produktionsanläggningen i Mönsterås och inleder förhandlingar gällande produktionsanläggningen i Orrefors mot bakgrund av minskad efterfrågan i Storbritannien och Irland relaterad till pågående pandemi. Även Södra Wood UK och produktionsanläggningen i Hamina, Finland, kan komma att beröras av permitteringen. / Södra
  Läs mer
 • Skogen gör livet friskare och bättre

  Etiketter: Skog
  Med hjälp av stort mod lämnade Kalle Flodin livet i Stockholm bakom sig, och flyttade 50 mil norrut. Han ångrar sig inte en sekund, för idag lever han ett liv där naturen är hans motor, glöd och drivkraft. / Norra
  Läs mer
 • Södra flerfaldig pristagare vid PPI-awards

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  För andra året i rad tilldelades Södra pris för bästa marknadsföringskampanj vid PPI-awards i Lissabon i tisdagskväll. Dessutom blev det även seger i kategorin miljöledarskap för Södras banbrytande teknik för att återvinna textilier - OnceMore™. / Södra
  Läs mer

Sidor