LRF

 • Replik: Det stämmer att LRF värnar äganderätten

  Etiketter: Skog
  Ja, det är riktigt, LRF är fixerat vid äganderätten. Äganderätten är en av grundbultarna i det västerländska samhället och ingår som en del av grundlagen. Du ska ha rätt att fritt förfoga över din egendom i alla hänseenden som inte är särskilt undantagna genom lag, avtal eller sedvanerätt. / Östersundsposten
  Läs mer
 • Svenskt skogsbruk är klimatsmart

  Etiketter: Skog
  De senaste veckorna har debattaterats flitigt om skogsbruk och skogens tillväxt är bra för klimatet eller inte. Olika debattörer väljer att titta på olika delar av skogsbrukets kretslopp. / LRF
  Läs mer
 • LRF saknar långsiktiga mål i förvaltningsplanen för varg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen presenterat en förvaltningsplan för varg. Planen är en viktig del i arbetet med att hitta lösningar för Sveriges vargförvaltning. Särskilt eftersom EU-kommissionen ifrågasätter den svenska vargpolitiken. / LRF
  Läs mer
 • Skogen i arv till barnbarnen

  Etiketter: Skog
  Drygt hälften av den svenska skogen ägs av enskilda familjeskogsägare. Den går ofta i arv från generation till generation, så när skogsägaren planterar ny skog är det hennes barnbarn som får avverka den. / LRF
  Läs mer
 • Familjeskogsbruket skapar miljönytta och tillväxt

  Etiketter: Skog
  Under onsdagseftermiddagen antog LRF-stämman enhälligt ett uttalande med anledning av den senaste tidens debatt om det svenska skogsbrukets miljöarbete. / LRF
  Läs mer
 • Sverige har en bra skogspolitik

  Etiketter: Skog
  Två företrädare för Naturskyddsföreningen skriver i en debattartikel i Skogsland 4 maj att vi behöver en helt ny skogspolitik. Deras argument för detta är att mycket hänt sedan 1992 och att förutsättningarna i omvärlden har förändrats... / Skogsland
  Läs mer
 • Uttalande från LRF och Norges Bondelag om förvaltning av varg i Skandinavien

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  LRF och Norges Bondelag har enats om ett gemensamt uttalande om varg, eftersom man anser att förvaltning av varg i gränstrakterna måste få större uppmärksamhet. Bland annat att måste vargförvaltningen kännetecknas av säkerhet för landsbygdsbefolkningen, betesmarkernas värde och djurägarnas möjlighet att skydda sina djur. / LRF
  Läs mer
 • LRF:s skogsordförande avgår

  Etiketter: Skog
  Jan-Olof Thorstensson, från Påryd, lämnar uppdraget som LRF Skogsägarnas ordförande. Sjukdom i familjen är skälet. / Barometern
  Läs mer
 • LRF-koncernens bokslut 2011

  Etiketter: Skog
  LRFs medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 6 procent av Sveriges BNP. LRF-koncernens totala verksamhet gav ett underskott 2011. En reaförlust i samband med försäljning av innehavet i Setra Group AB samt sämre resultat i några av dotterbolagen är huvudorsakerna. / LRF
  Läs mer
 • Oförsvarligt tyst kring nya älgskötselområden

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jägareförbundet har sedan länge haft klart för sig hur man skulle manövrera för att ta över älgjakten. Så småningom har mark­ägarsidan, med LRF och Skogsägarrörelsen som de mindre markägarnas representanter, utformat ett stadgeförslag för Älg­skötselområden (ÄSO) som är bra. / Östersundsposten
  Läs mer

Sidor