LRF

 • OnceMore® uppnår ny milstolpe: 20 procent återvunnet innehåll

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Södra har med framgång blandat i 20 procent återvunnet textilavfall i OnceMore® dissolvingmassa, ett viktigt steg mot mer hållbara lösningar för modeindustrin. / Södra
  Läs mer
 • Södra höjer virkespriserna

  Etiketter: Skog
  Södra höjer priset för grantimmer, klentimmer och kubb. Sågverksindustrins efterfrågan av sågråvara fortsätter att öka trots att den globala konjunkturen är osäker på grund av pandemin. / Södra
  Läs mer
 • Fortsatt stabil utveckling för Mellanskog

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för tredje kvartalet 2020. Leveranser och omsättning ökar jämfört med samma period föregående år och kvartalets resultat visar en fortsatt stabil utveckling för föreningen. / Mellanskog
  Läs mer
 • Södra levererar stabilt resultat i rådande marknadsläge

  Etiketter: Skog
  De rådande marknadsförutsättningarna påverkade Södras rörelseresultat påtagligt under tredje kvartalet. Även om leveransvolymerna för Södras huvudprodukter var högre än motsvarande period förra året, var prisbilden svagare för marknadsmassa. Södras omsättning tredje kvartalet uppgick till 4 925 MSEK (5 391) och rörelseresultatet till 93 MSEK (512). För årets första nio månader var rörelseresultatet 541 MSEK (2 520). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 3 procent (16) och soliditeten till 57 procent. / Södra
  Läs mer
 • Världens första fossilfria fabrik för biometanol invigd

  Etiketter: Bioenergi
  På onsdagen den 7 oktober invigde näringsminister Ibrahim Baylan Södras fabrik för kommersiell biometanol vid massabruket i Mönsterås. Under invigningen deltog även europaparlamentarikerna Fredrik Federley, Jytte Guteland och Jessica Polfjärd, liksom professor Johan Kuylenstierna från Klimatpolitiska rådet. / Södra
  Läs mer
 • Södra höjer grantimmerpriserna

  Etiketter: Skog
  Södra höjer priset för grantimmer och sänker priset för bränsleved. / Södra
  Läs mer
 • Kulturdebatt: Kjell Prytz målar upp kulisser

  Etiketter: Skog
  Lantbrukarnas Riksförbund och Mellanskog svarar fysikdocenten Kjell Prytz på hans kritik mot svenskt skogsbruk. / VLT
  Läs mer
 • Här hittar du Mellanskogs virkespriser

  Etiketter: Skog
  Mellanskog förhandlar fram villkor som ligger till grund för de marknadsprislistor per geografi som vi tillämpar. Timmerprislistan visar att högre virkeskvalitet betalas bättre än lägre, att grövre diametrar ger mer betalt än klenare dimensioner och att långt virke betalas bättre än kort. / Mellanskog
  Läs mer
 • Drygt 1 miljon kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2020

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren har fortsatt att skada skog under 2020 och även om skadorna är mindre än föregående år så är de omfattande och det är bara 2019 som varit värre än i år. Det är därför fortsatt viktigt att du som skogsägare håller koll på din skog och är noga i skogsskyddsarbetet. / Södra
  Läs mer
 • Digitala skogskvällar om värdeskapande skogsskötsel

  Etiketter: Skog
  Välkommen att lyssna till våra digitala föreläsningar, där vi berättar om hur du kan skapa en vital och värdefull skog. / Norraskog
  Läs mer

Sidor