LRF Skogsägarna

 • Det goda ägandet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Äganderätten är en av LRFs viktigaste frågor. Den är inte bara viktig för ägaren, den är viktig för oss alla. Det goda ägandet är ett samhällsintresse. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Skogens tillväxt kan öka med 20 procent enligt rapport

  Etiketter: Skog
  Tillväxten i den svenska skogen kan öka med 20 procent till 2050 och därmed ge mer förnyelsebar råvara till ett fossilfritt och klimatsmart samhälle. – Rapporten är mycket viktig. En ökad skogsproduktion är en nyckel för att vi ska kunna motverka klimatförändringarna samtidigt som det skapar jobb och utveckling för landsbygden, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Äganderätt och hållbarhet hör ihop

  Etiketter: Skog
  Det övergripande målet för LRF Skogsägarna är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart skogsföretagande för LRF:s och skogsägarföreningarnas medlemmar. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Hammar lämnar LRF Skogsägarna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Sven-Erik Hammar blir ansvarig för LRF:s internationella skogsfrågor inom EU. Han lämnar därmed uppdragen som vice ordförande i LRF och ordförande för LRF Skogsägarna. / ATL
  Läs mer
 • LRF vann strid mot Skatteverket om överlåtelse av skog

  Etiketter: Skog
  Skogskonton ska kunna överlåtas till närstående genom arv, testamente, bodelning eller gåva utan att beskattas. Detta sedan Högsta Förvaltningsdomstolen gått på LRFs linje i tvisten med Skatteverket. – Det är en fullständig seger som gör att generationsskiften underlättas, säger Urban Rydin, LRFs skatteexpert som varit skogsägarnas ombud i den juridiska processen. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • LRF välkomnar samordning efter större bränder

  Etiketter: Skog
  Regeringen har beslutat om en samordnare för eftersläckningen i de branddrabbade skogarna. - LRF och skogsägarrörelsen välkomnar beslutet. Det är helt i linje med de förslag vi framfört till regeringen för att underlätta för drabbade skogsägare. Eftersläckning är svårt och riskfyllt och det är bra att det samordnas när många berörs, säger Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna. / LRF
  Läs mer
 • Sven-Erik Hammar mottar årets skogspris

  Etiketter: Skog
  LRF Skogsägarnas ordförande Sven-Erik Hammar har av Föreningen Skogen utsetts till årets mottagare av Greve Carl Bernadottes Skogspris. Den 17 april tar han emot priset av kung Carl XVI Gustaf under Skogsnäringsveckan./ Skogen
  Läs mer
 • Emma Berglund ny ansvarig för samhällskontakter hos LRF Skogsägarna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LRF skogsägarna förstärker sitt näringspolitiska arbete genom att anställa Emma Berglund, tidigare generalsekreterare för den Europeiska skogsägarkonfederationen, CEPF. Emma Berglund blir ansvarig för samhällskontakter. / LRF skogsägarna
  Läs mer
 • Anna Treschow ny rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna

  Etiketter: Skog
  I ett led att förstärka arbetet med äganderätt och rättsliga frågor anställer LRF Skogsägarna Anna Treschow som rättspolitisk expert. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Gröna företag visar vägen i jämställdhetsarbete – ny rapport från LRFs Jämställdhetsakademi

  Etiketter: Julgranar
  LRFs Jämställdhetsakademi släpper idag rapporten Jämställdhet ger tillväxt. Rapporten ger lärdomar från fem kooperativa företag som har arbetat med jämställdhet – och visar hur det har gett positiva effekter för lönsamheten, attraktionskraften och innovationsförmågan. / LRF
  Läs mer

Sidor