LRF Skogsägarna

 • LRF Skogsägarna miljonsatsar: Ökad naturvård och effektivitet

  Etiketter: Skog
  Nu ska svensk skog brukas effektivare och naturvården bli bättre. En miljonsatsning från Skogsägarnas Forskningsfond ska utveckla och modernisera skogsbruksplanerna. En central del i projektet handlar om att åstadkomma en digitaliserad ajourhållning av planen. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Sveriges skogar dubbelt bra för klimatet

  Etiketter: Skog
  Ny forskning från SLU visar att Sveriges skogar växer och tar upp mer och mer koldioxid från luften. Det är ett kvitto på ett långsiktigt och hållbart svenskt skogsbruk. ”Att vi avverkar och därefter återplanterar mer än vi tagit ut, det ger positiva effekter för klimatet”, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna. Enligt SLU tog träd och andra växter upp 32,5 miljoner ton koldioxid under 2019. Därmed bidrar träden till att bromsa ökningen av växthusgaser i atmosfären. / SLU oh LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Miljömålet för svensk skog en hägring som hotar landsbygden

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det svenska miljömålet för Levande skogar kan inte nås, oavsett vilka åtgärder som vidtas. Målen motarbetar dessutom en utveckling av svensk landsbygd. LRF Skogsägarna kräver därför idag en översyn av miljömålet för den svenska skogen. – För att målet ska upplevas som eftersträvansvärt av skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och upplevas som möjligt att nå. Idag är det en hägring som myndigheterna hela tiden flyttar längre bort, säger Paul Christensson, ordförande. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • 9 av 10 svenskar vill använda klimatsmarta skogsprodukter

  Etiketter: Skog
  En ny undersökning av Demoskop visar att 89 procent av svenskarna är positiva till att använda svensk skog för att tillverka klimatsmarta saker som till exempel kläder, förpackningar och batterier. "Ett kvitto på att skogen brukas på ett hållbart sätt", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Det goda ägandet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Äganderätten är en av LRFs viktigaste frågor. Den är inte bara viktig för ägaren, den är viktig för oss alla. Det goda ägandet är ett samhällsintresse. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Skogens tillväxt kan öka med 20 procent enligt rapport

  Etiketter: Skog
  Tillväxten i den svenska skogen kan öka med 20 procent till 2050 och därmed ge mer förnyelsebar råvara till ett fossilfritt och klimatsmart samhälle. – Rapporten är mycket viktig. En ökad skogsproduktion är en nyckel för att vi ska kunna motverka klimatförändringarna samtidigt som det skapar jobb och utveckling för landsbygden, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Äganderätt och hållbarhet hör ihop

  Etiketter: Skog
  Det övergripande målet för LRF Skogsägarna är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart skogsföretagande för LRF:s och skogsägarföreningarnas medlemmar. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Hammar lämnar LRF Skogsägarna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Sven-Erik Hammar blir ansvarig för LRF:s internationella skogsfrågor inom EU. Han lämnar därmed uppdragen som vice ordförande i LRF och ordförande för LRF Skogsägarna. / ATL
  Läs mer
 • LRF vann strid mot Skatteverket om överlåtelse av skog

  Etiketter: Skog
  Skogskonton ska kunna överlåtas till närstående genom arv, testamente, bodelning eller gåva utan att beskattas. Detta sedan Högsta Förvaltningsdomstolen gått på LRFs linje i tvisten med Skatteverket. – Det är en fullständig seger som gör att generationsskiften underlättas, säger Urban Rydin, LRFs skatteexpert som varit skogsägarnas ombud i den juridiska processen. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • LRF välkomnar samordning efter större bränder

  Etiketter: Skog
  Regeringen har beslutat om en samordnare för eftersläckningen i de branddrabbade skogarna. - LRF och skogsägarrörelsen välkomnar beslutet. Det är helt i linje med de förslag vi framfört till regeringen för att underlätta för drabbade skogsägare. Eftersläckning är svårt och riskfyllt och det är bra att det samordnas när många berörs, säger Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna. / LRF
  Läs mer

Sidor