LRF

 • Norra står starkt inför framtiden

  Etiketter: Skog
  När årets första åtta månader sammanfattas står det klart att Norra fortsätter att utvecklas. Rörelseresultatet landade för delåret på 104 miljoner kronor, att jämföra med 31 miljoner för samma period året innan. Perioden har präglats av goda priser och hög efterfrågan på såväl sågade trävaror som ved till massaindustrin. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Med samverkan som målbild

  Etiketter: Skog
  De flesta privata skogsägare stöter på begreppet fastighetsbildning någon gång. Det kan exempelvis bli aktuellt vid ägarskiften, skogsköp eller upplösen av samägande. Skogsbyråns erfarenhet är att Lantmäteriets långa handläggningstider skapar osäkerhet och i viss mån avskräcker skogsägare från att ge sig in i processen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Lantmäteriet skärper uppföljningen

  Etiketter: Skog
  Under en längre tid har Lantmäteriet aktivt försökt att göra sin verksamhet mer effektiv, bland annat genom en central kö för ärendemottagning. Handläggningstiderna har ändå fortsatt att öka och myndigheten uppnådde inte regeringens mål om 40 veckors handläggningstid till juni 2018. Nu fortsätter förändringsresan. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogsbilvägens många vinster

  Etiketter: Skog
  I Sverige finns mer än 21 000 mil skogsbilvägar. Men klimatförändringar, skogsbruk året runt, och större timmerbilar ställer allt högre krav på skogsvägarnas standard. Bra skogsbilvägar skapar förutsättningar för snabba och effektiva transporter från skogen till industrin, och mycket pekar på att det behövs både fler och bättre vägar i skogen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Södras plantskolor 100 procent fossilfria

  Etiketter: Skog
  Södras plantskolor är nu helt omställda till fossilfri drift. Såväl uppvärmning som maskiner och fordon drivs med förnybar energi. – Ett tålmodigt arbete och miljöinvesteringar på 10 miljoner kronor har gett resultat, säger Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor. / Södra
  Läs mer
 • En kär fågel med många namn

  Etiketter: Skog
  Lavskrikan är inte bara Norrbottens landskapsdjur, den är också karaktärsfågel i stora delar av norra Sveriges skogar. Fågeln är starkt förankrad i svenskt folkminne, vilket torde bottna i dess oblyghet. Vi vågar nästan påstå att alla som regelbundet vistas i lavskrikans hemmamiljöer har haft närkontakt med den fascinerande och sällskapliga fågeln. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogens ljud blir till musik

  Etiketter: Skog
  De allra flesta som skapar elektronisk musik använder sig av olika färdiginspelade ljud som de laddar ned till sin dator. Men ljud finns överallt omkring oss. Lyssnar vi riktigt noga kan vi höra toner i bäckens porlande eller i åskans muller. Träffa Jonatan Nilsson och Ludvig Stolterman som skapar stämningsfull elektronisk musik med hjälp av skogens ljud. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Från Julia till Julia

  Etiketter: Skog
  Sverige är ett mycket avlångt land med stora avstånd. Förutsättningarna för att bedriva skogsbruk varierar följaktligen en hel del mellan områden. Följ med Skogsmagasinet på ett besök hos Julia och Julia, två skogsinspektorer som gör samma jobb utifrån helt olika utgångspunkter. Den ena i Härnösand och den andra i Överkalix. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogforsk – en överkörd genbank

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förslaget för hur Norrbotniabanan ska dras mellan Umeå och Skellefteå har nu presenterats. Umeå kommun – som tung remissinstans – förordar att järnvägen dras i ett sydligt läge rakt över forskningsinstitutet Skogforsk i Sävar, där kommunen i en ny fördjupad översiktsplan planerar för stationsläge och framtida attraktiva boendemiljöer. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Södras sågverk i Mönsterås ökar produktionen och nyanställer

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Sågverket i Mönsterås ökar produktionen med 100 000 kubikmeter sågade trävaror på årsbasis från den 1 mars. Detta innebär ett tredje skift och cirka 30 nyanställningar. / Södra
  Läs mer

Sidor