LRF

 • Vad krävs för växande bioekonomi och ökat träbyggande?

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nyligen arrangerade LRF ett riksdagswebbinarium tillsammans med GS facket och LO som handlade om ökat träbyggande och den växande bioekonomin. Nu kan du se det i efterhand. Många är överens om att ökat träindustriellt byggande driver bioekonomin framåt och är lösning för såväl klimatet och välfärden som bostadsbristen. Men vad är det som saknas för att ett ökat träindustriellt byggande ska bli verklighet? / LRF
  Läs mer
 • Skogsbruksindex ökar kraftigt: "Stigande timmerpriser ökar skogsbrukets avverkningar"

  Etiketter: Skog
  Företagen inom det gröna näringslivet är optimistiska inför det kommande året. Det visar LRFs nya gröna näringslivsindex för kvartal 1. Skogsbruksindex ökar kraftigt, från 98 till 108 på skalan där 100 är normalt. Uppgången beror främst på prisutvecklingen på timmer, vilken gynnas av den globala efterfrågan på trävarumarknaden. "Tack vare uppsvinget på den globala trävarumarknaden ser vi ett stigande timmerpris som i sin tur ökar intresset bland svenska skogsbrukare för att avverka, säger Anna-Karin Hatt, VD för LRF. / LRF
  Läs mer
 • Södra höjer priset på NBSK till 960 dollar/ton

  Etiketter: Skog
  Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa till USD 960/ton. Det nya priset gäller i Europa från och med den 1 januari 2021. / Södra
  Läs mer
 • 8,7 miljoner kronor till forskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat att bidra med ytterligare 8,7 miljoner kronor till elva olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruk och skogsindustri. Den största satsningen i årets andra utdelning ska fokusera på möjligheterna med korslimmat trä (KL-trä). / Södra
  Läs mer
 • Stor besvikelse över dom i lavskrikeärende

  Etiketter: Skog
  Idag presenterades Mark- och miljööverdomstolens dom gällande en anmäld avverkning i Vallsta strax utanför Bollnäs. Avverkningen förbjöds i början av 2016 av Skogsstyrelsen med hänvisning till att lavskrikor hade sitt revir i området. Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att ärendet nu återförvisas till Skogsstyrelsen för fortsatt behandling. Mellanskog har tillsammans med LRF stöttat markägaren i rättsprocessen och reagerar med bestörtning på beskedet. / Mellanskog
  Läs mer
 • LRFs gröna näringslivsindex

  Etiketter: Skog
  Skogsproduktionen, som drabbats av granbarkborreangreppen och därmed ökad avverkning som pressar ned massavedspriset. Skogsbruken följer även mer den allmänna konjunkturen som ju är osäker på grund av pandemin. / LRF
  Läs mer
 • Skogsutredning på villovägar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Södra motsätter sig stora delar av Skogsutredningens förslag, som presenterades för regeringen. Förslagen innebär orimliga konsekvenser för klimatomställningen, för Sveriges över 300 000 familjeskogsbrukare och svensk ekonomi. Var sjätte jobb inom skogsnäringen riskerar att försvinna om utredningens förslag går igenom. / Södra
  Läs mer
 • Skogsutredningen tappade äganderätten

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsutredningen har offentliggjorts. LRF menar att förslaget riskerar att försvaga äganderätten, istället för att stärka den som det var sagt. Det skulle få konsekvenser för skogsägare och bromsa upp den positiva utvecklingen som lett till mer skog, mer klimatnytta och fler värdefulla biotoper. / LRF
  Läs mer
 • Södra vill med hjälp av VR öka kunskapen om skogen

  Etiketter: Skog
  Idag lanserar vi ”Södra 360 Experience”, en sajt där VR-teknik (virtuell verklighet) används för att öka förståelsen om vilken roll skogen har i dagens och morgondagens samhälle. / Södra
  Läs mer
 • Stor ökning av granbarkborreskador i redan drabbade områden

  Etiketter: Skog
  Sensommarens svärmning orsakade stora granbarkborreangrepp och Södra ser nu en betydande ökning av skadorna. En inventering under vecka 44 visar på en ökning av volymen skadad skog med 25 procent jämfört med inventeringen i vecka 35. Det är nu mycket angeläget att få bort så många angripna träd som möjligt ur skogen innan vårsvärmningen börjar. / Södra
  Läs mer

Sidor