lövträd

 • Färgen avslöjar plantan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskarna testar en ny metod för att få fram plantor av poppel som passar på skogsmark. Går det som förväntat är det ett stort steg framåt för snabbväxande lövträd. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • För få viktiga lövträd i vartannat älgområde

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I mer än hälften av landets 144 älgförvaltningsområden finns för lite rönn, asp, sälg och ek i ungskogen. Det visar den första uppföljning som Skogsstyrelsen gjort av de nya mål som tagits fram i älgförvaltningen. Därmed minskar mångfalden i skogen och risken för betesskador ökar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ”Grov underskattning av lövträdens tillväxt”

  Etiketter: Skog
  Allt tal om förgraning ger en skev bild av utvecklingen i den svenska skogen, skriver debattören Erik Petré. / ATL
  Läs mer
 • Genombrott för snabbväxande lövträd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya försök vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) visar att poppel kan växa dramatiskt mycket bättre med hjälp av kalk. Det är ett steg på vägen till att det snabbväxande lövträdet kan bli ett alternativ och komplement till granen i skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • 120 miljoner fler lövträd på 25 år

  Etiketter: Skog
  Sedan 1993 har volymen lövträd i den sydsvenska skogen ökat med närmare 3 miljoner kubikmeter per år. Det betyder att vi idag har omkring 120 miljoner fler lövträd i Götaland än för 25 år sedan.* Samtidigt består föryngringarna som ska bli ny skog av både mer löv och mer tall än tidigare. Det innebär en utveckling mot en mer variationsrik skog. / Södra
  Läs mer
 • Björktimmer är svårsålt

  Etiketter: Skog
  Bristande lönsamhet har fått svensk sågverksindustri att tappa intresset för att sönderdela de svenska lövträden till plankor och brädor. Timret riskerar att hamna i traven för massaved. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Löven och klöven - största hotet i brandskadade området

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lövträd och klövvilt utgör nu det största hotet mot ny barrskog i det brandskadade området i Västmanland. Viltet äter på plantorna och lövträden riskerar kväva dem. Nu ska skogsägarna informeras om riskerna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Läget för fåglarna i barrskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett förändrat klimat gör att tre av de vanligaste fågelarterna i granskogen riskerar att försvinna eller blir väldigt ovanliga. Ett relativt litet inslag av lövträd i granskogen kan avsevärt gynna fågellivet. Det är två av flera resultat från pågående forskning om barrskog och fåglar i södra Sverige. / Instutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
  Läs mer
 • Tufft för poppel på skogsmark

  Etiketter: Skog
  Popplar är snabbväxande lövträd med stor potential för biomassaproduktion i Sverige. De poppelsorter som används i Sverige är i första hand testade på jordbruksmark, men om de odlas även på skogsmark skulle användningen kunna öka kraftigt. / ATL
  Läs mer
 • Gråalen kan bli norra Sveriges energiträd

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  – Vi får inte glömma bort våra svenska lövträd när vi diskuterar framtidens bioenergi. I norra och mellersta Sverige har vi ungefär 50 000 hektar övergiven jordbruksmark som skulle passa för vår gråal. Med förädlat material skulle vi kunna producera 325 000 ton biomassa om året på dessa marker. Det motsvarar 1,7 TWh energi, säger Lars Rytter på Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor