lövtimmer

 • Ökat intresse för lövtimmer i Sverige

  Etiketter: Skog
  Efterfrågan på lövtimmer, i synnerhet björktimmer, ökar hos både svenska och internationella skogsindustrier. ”Samtidigt märker vi hur intresset för att odla andra trädslag än gran ökar bland svenska skogsägare på grund av stormar och granbarkborrar”, säger Jonny Carlsson, virkesköpare på Sveaskog, Sveriges största skogsägare. / Sveaskog
  Läs mer
 • Ny virkesmätningslag börjar gälla den 1 mars 2015

  Etiketter: Skog
  Nytt i virkesmätningslagen är att nu regleras även mätning av energisortiment och lövtimmer vid försäljning. Tidigare har endast mätning av barrtimmer och massaved omfattats av lagen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra sänker priset på normaltimmer och klensortiment av barr samt höjer priset på lövtimmer

  Etiketter: Skog
  Marknaden för sågade trävaror har gradvis försämrats under slutet av 2014 och osäkerheten på marknaden består. Med anledning av marknadssituationen gör Södra en mindre justering av priserna på sågbara barrsortiment. Utvecklingen för sågade trävaror av löv är däremot positiv och efterfrågan är god vilket möjliggör en justering uppåt för björk- och ektimmer. / Södra
  Läs mer
 • Södra höjer timmerpriserna och stärker erbjudandet på slutavverkning

  Etiketter: Skog
  Efterfrågan på både barr- och lövtimmer är fortsatt god och väntas bestå under hösten. Södra stärker därför nu sitt timmererbjudande genom en prishöjning på både barr- och lövtimmer. / Södra
  Läs mer
 • Ökad produktion i Traryd

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den 1 april går Södra:s sågverk i Traryd upp i tvåskift, dubblar produktionen och anställer sex personer. Sågverket i Traryd sågar lövtimmer av främst ek och björk samt klentimmer av barr. / Woodnet
  Läs mer