Lövskog

 • "Därför ska du satsa på lövskog!"

  Etiketter: Skog
  Det finns en hel del som talar för att lövskog kommer att vara ett lönsamt alternativ i framtiden. Växthuseffekten och ett framtida sannolikt varmare klimat kan komma att gynna löv som i många fall trivs bra i ett varmare klimat. Sydved har samlat aktuell kunskap i en färsk folder. / Sydved
  Läs mer
 • Simon lyfter lövet

  Etiketter: Skog
  Lövsuccé är projektet som handlar om att öka andelen lövträd i olika åldrar och skapa en grön infrastruktur av lövträd, lövskogar och blandskogar. Det syftar också till att inspirera skogsföretagaren att se affärsmöjligheter som bidrar till ökad hållbar tillväxt och lönsamhet i skogsföretaget. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lönsam lövskog och vägen dit

  Etiketter: Skog
  Lövskogen är inte bara naturvård och brännved. Den är också en resurs som rätt skött kan ge goda inkomster. I filmen Lönsam lövskog får vi möta skogsägare som satsar på ek, björk och hybridasp, köpare som efterfrågar lövvirke, forskare som ger råd och entreprenörer som utför jobbet i skogen. / Skogskunskap
  Läs mer
 • Sjöar blir mindre bruna om lövskog får ersätta barrskog

  Etiketter: Skog
  De senaste 50 åren har vattnet i sjöar och vattendrag blivit mycket brunare. Det påverkar både produktionen av dricksvatten och livet i sjöarna negativt. Dessutom är det mindre lockande att bada. Men det finns hopp. Åtgärder i skogen kan förhindra att sjöar blir brunare. / Forskning.se
  Läs mer
 • Skog med variation

  Etiketter: Skog
  Som skogsägare kan du ha flera olika mål med din skog. Vill du ha lövskog, blandskog, hyggesfritt? Vill du satsa på ett mer intensivt brukande med fokus på virkesproduktion? / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsturism lockar Polen och Litauen till Blekinge

  Etiketter: Skog
  Blekinges lövskogar ska lära Polen och Litauen hur man lockar turister. Följ med på en vandring när representanterna från länderna besöker Naturum Blekinge i ett utbyte länderna emellan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Phytophthora - ett snabbt växande hot mot svensk skog

  Etiketter: Skog
  Klimatförändringarna skapar bättre och bättre förutsättningar för växtskadegöraren Phytophthora att vinna mark i Sverige. Läs om det växande hotet - och hur vi kan hantera det! - i ”Hantering av Phytophthora i sydsvenska lövskogar”, en färsk rapport från SLU och Skogssällskapet. / SLU
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen utvecklar lövskogen i nytt EU-projekt

  Etiketter: Skog
  Med hjälp av 14 miljoner kronor från EU ska myndigheter och organisationer från tre länder utveckla Östersjöregionens lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lövskogen ska bli turistmål

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu ska det satsas på lövskogsturism i Blekinge. I ett EU-projekt där Litauen, Polen och Sverige deltar ska man marknadsföra lövskogens värde för turism och rekreation. – Det finns en outnyttjad potential i våra lövskogar både för turism och rekreation, säger projektledaren Ola Runfors på Skogsstyrelsen./ P4 Blekinge - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Hotad hackspett letar förgäves efter lövträd

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det är för mycket gran och för lite lövträd i den svenska skogen, för att den akut hotade vitryggiga hackspetten ska kunna överleva. I Finland, där björken gynnas av skogsbruket, är situationen annorlunda. Det visar en avhandling som läggs fram i morgon vid Örebro universitet./ Vetenskap & Miljö - Sveriges Radio
  Läs mer

Sidor