livsmedelsförpackning

 • Nytt högbarriärspapper i pandemitider

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Arctic Paper utvecklar ett nytt biologiskt, antibakteriellt och nedbrytbart papper med hög barriär för livsmedelsförpackningar med stöd av NCBiR, Polens motsvarighet till RISE. / Packnet
  Läs mer
 • Stärkelse kan ersätta vanlig plast i livsmedelsförpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  På sikt behöver vi helt ersätta petroleumbaserade material i livsmedelsförpackningar med biobaserade material. Nu visar forskning vid Karlstads universitet att en blandning av stärkelse och andra polymerer är en lika bra skyddsbarriär. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Rottneros lanserar nytt tråg för take away

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Rottneros har utvecklat en ny livsmedelsförpackning av förnybara råvaror och bygger en ny tillverkningslinje för förpackningen i Sunne. / Pacnet
  Läs mer
 • Stora Enso på plats vid eventet Livsmedelsförpackningar i Fokus

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Igår arrangerades eventet Livsmedelsförpackningar i Fokus i Stockholm. Det var 250 personer som deltog under seminariedagen och som besökte mässan, där ett tjugotal företag var representerade. / Stora Enso
  Läs mer
 • Forskning om förpackningars egenskaper

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial. En ny avhandling handlar om hur man kan hindra syre att komma in i förpackningen. / Karlstad Universitet
  Läs mer
 • EU-projekt ska utveckla funktionella barriärer till livsmedelsförpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Banus är namnet på ett nytt EU-projekt, som ska ta fram funktionella barriär till ett antal typförpackningar för livsmedel. Barriärerna ska garantera livsmedelssäkerheten även för förpackningar, som använder återvunnen plast eller papper från återvinningsprocesser, som idag inte är godkända för livsmedelsförpackningar. Tanken är att dessa typförpackningar ska ge tillverkarna möjlighet att ersätta nytt material med återvunnet material med syftet att utveckla och tillverka fler miljövänliga livsmedelsförpackningar. / Packnyheter.se
  Läs mer
 • Succé för svensk förpackningsdesign i USA

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Forskningsinstitutet Innventia och svenska designbyrån Tomorrow Machine har tilldelats ”The Dieline Sustainable Packaging Award 2013” för demonstratorn ”Sustainable Expanding Bowl” (bilden). Resultatet av det unika samarbetet mellan Innventias materialforskare och Tomorrow Machines designers är en expanderande och självöppnande livsmedelsförpackning i ett mekanoaktivt pappersmaterial, som kan leda till väsentligt minskade transportkostnader. Priset delades ut den 23 juni i samband med The Dieline Package Design Conference 2013 i San Francisco. / Packnyheter
  Läs mer