Litauen

 • Skogssällskapet avvecklar verksamheten i Litauen

  Etiketter: Skog
  Efter drygt fem år väljer Skogssällskapet att avveckla förvaltningsverksamheten i Litauen. Den nya skogsvårdslagen som trädde i kraft 1 januari 2020 är det främsta skälet till beslutet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogsturism lockar Polen och Litauen till Blekinge

  Etiketter: Skog
  Blekinges lövskogar ska lära Polen och Litauen hur man lockar turister. Följ med på en vandring när representanterna från länderna besöker Naturum Blekinge i ett utbyte länderna emellan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bergvik Skog deltar i statsbesök i Litauen

  Etiketter: Skog
  Bergvik Skog följer med HM Konungen på statsbesök i Litauen i oktober. Näringslivsdelegation omfattar 20-talet företag och leds av ordförande Jens Spendrup. Statsbesöket påbörjas den 6 oktober. / Bergvik Skog
  Läs mer
 • Vill utveckla inhemskt skogsägande i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Sedan drygt tio år hjälper Skogssällskapet svenskar att köpa och förvalta skog i Lettland. Numera finns Skogssällskapet även i Estland och Litauen. Björn Sprängare, styrelseordförande i Stiftelsen Skogssällskapet, är övertygad om att utländskt kapital som investeras i Baltikum stärker regionen: – Men inte tillräckligt långsiktigt. Även lokala ägare måste vilja bruka sina marker om utvecklingen ska bli socialt hållbar, säger han. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Latvian Forest ökade omsättningen men vände till förlust under årets första nio månader

  Etiketter: Skog
  Latvian Forest ökade omsättningen men minskade resultatet i de nio första månaderna av 2014. Omsättningen klättrade till 308.100 euro (220.000). Rörelseresultatet sjönk till -48.700 euro (10.400). Resultatet före och efter skatt uppgick till -89.300 euro (-45.800). / FinWire
  Läs mer
 • Rekrytering till Baltikum pågår

  Etiketter: Skog
  Nu rekryterar vi personal till våra nya kontor i Estland och Litauen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bästa ädellövprodukten ska utses

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vem har bästa produkten av ädellövträ? Denna fråga ställer sig Skogsstyrelsen som inbjuder till en tävling för att få svar. Odlar du bok eller någon annan ädellövsort kan du vara med och tävla i Hardwood Award. Företagare med verksamhet i Sverige, Tyskland, Polen eller Litauen bjuds av myndigheten in att tävla om den bästa produkten tillverkad av ädellövträd. / Skogsaktuellt
  Läs mer