Linnéuniversitetet

 • Tacka Tinhs forskning om du slipper måla om ofta - så ska träfasaderna hålla längre

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Att välja rätt trä och rätt färg för en träfasad, men också att hushålla med resurser och utnyttja det man har på bästa möjliga sätt. För Tinh Sjökvist, som forskar om träskydd vid Linnéuniversitetet, har hållbarhet flera dimensioner. För Tinh Sjökvist, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet, är hållbarhet inte ett modeord utan något hon arbetar med varje dag. Hon forskar nämligen om hur man kan göra fasader på målade trähus mer hållbara, så att man slipper måla om dem så ofta.
  Läs mer
 • Konflikter kring skogsbruk allt vanligare: ”Skogsägaren blir ofta bestraffad”

  Etiketter: Skog
  Det är ofta det uppstår konflikter mellan markägaren och staten om skötseln av skogen. Det visas i en helt ny forskning från Linnéuniversitetet. Många skogsägare känner sig trängda av lagar och myndigheter när det gäller hur skogen ska skötas i dag, enligt ny forskning från Linnéuniversitetet. Rikard Jakobsson, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet som ligger bakom forskningen: "I dag råder det ofta skilda åsikter om den nuvarande skogspolitiken. Det kan i vissa fall leda till motsatt effekt än den avsedda om man inte förstår konsekvenserna till fullo. Och då kommer ofta den enskilda skogsägaren som vårdat sin skog i generationer i kläm." / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Konflikter om skogen upplevs allt mer handla om politik och kultur

  Etiketter: Skog
  Känslor spelar stor roll för skogsägarna. Konflikter handlar allt mindre om tekniska frågor och allt mer om politiska och kulturella. Det visar en ny undersökning från Linnéuniversitetet om hur privata skogsägare och andra intressenter uppfattar och påverkas av skogskonflikter i södra Sverige. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Året som gått 2020 - Linnéuniversitetets årskrönika

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur summerar vi Linnéuniversitetets 2020? Ett år som vi inte kommer att glömma i första taget. Jubileumsåret då Linnéuniversitetet fyllde 10 år. Året som inte blev som någon räknade med har ändå bjudit på en hel del att titta tillbaka på. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Storsatsning stärker forskning och utbildning inom bygg, trä och skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Linnéuniversitetet, med bidrag från KK-stiftelsen och i samverkan med Ikea och Södra, satsar på tre nya tjänster under en period av fyra år. Tjänsterna ska komplettera och stärka forskningen inom områdena skogsbrukets digitalisering, träbyggnadsarkitektur och trä och maskininlärning. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Johan Bergh ny ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I egenskap av en av Sveriges ledande experter på hur skogen påverkas av klimatförändringar och skogens klimatnytta har Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet, valts in i KSLA:s skogsavdelning. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Linnéakademiens Forskningsstiftelse prisar finska skogsforskaren Heli Peltola

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Professor Heli Peltola tilldelas Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse för sin forskning inom hållbar förvaltning av de nordiska skogarnas ekosystem i ett föränderligt klimat. Utmärkelsen, som är på 1 miljon kronor, delas med institutionen för skog och träteknik. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Amanda blir skogskandidat till våren

  Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.
  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
  Läs mer
 • 4,5 miljoner till designprojektet Trollsyn i hjärtmarkerna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur kan vi hitta ett sätt att leva MED naturen istället för av den? Hur kan vi formge och bygga utan att förbruka? Vad kan folksagor och sägner lära oss om en smartare resursanvändning? Det är fokus i ett nytt forskningsprojekt där Linnéuniversitetet samarbetar med konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET. Projektet har beviljats 4,5 miljoner från Vetenskapsrådet. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Nu drar nya The Bridge-samarbetet igång på allvar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Idag blev det klart att det samarbete med Södra och IKEA som inleddes i december 2019 nu går in i The Bridge. The Bridge blir nu en ny samverkansarena med ett tydligare fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet inom såväl utbildning som forskning. Samarbetet sträcker sig över de kommande tio åren. / Linnéuniversitetet
  Läs mer

Sidor