Linköpings universitet

 • Rovdjuren dör ut först när lämpliga livsmiljöer försvinner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid Linköpings universitet har simulerat vad som händer i ekosystem när olika arters livsmiljöer försvinner. När växter och djur förlorar lämpliga livsmiljöer är det rovdjuren högst upp i näringskedjan som dör ut först. Fynden, som publicerats i Ecology Letters, kan bidra med ny kunskap och stärka insatser för att bevara biologisk mångfald. / Linköpings universitet
  Läs mer
 • De har tagit fram det första organiska batteriet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet har för första gången demonstrerat ett organiskt batteri. Det är ett så kallad redox-flödesbatteri, ett stort batteri som kan lagra vind- och solenergi och exempelvis användas som powerbank för bilar. / Linköpings universitet
  Läs mer
 • Nyckeltal underlättar energibesparingar i industrin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Efter flera års forskning arbete lägger Elias Andersson fram sin avhandling om energibesparingar i industrin. Foto: Mikael Sönne
  Genom att jämföra olika processer i industrin kan både företag och myndigheter öka kunskapen om möjliga energibesparingar. Potentialen är mycket stor för minskad energianvändning och, i förlängningen, lägre klimatpåverkan. Det visar en ny avhandling. / Linköpings universitet
  Läs mer
 • Energi och innovationer kan lyfta svensk pappersindustri

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svensk pappers- och massaindustri har stora möjligheter att stärka sin konkurrenskraft genom att koppla ihop innovationsarbetet med energibesparingar. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt där forskare på LiU samarbetat med kollegor på Chalmers och RISE. / LiU
  Läs mer
 • Debatt: Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I tidigare skoldebatt har det ofta handlat om läraren i klassrummet, men numera behövs också läraren i uterummet. Det är dags för ett utomhusbaserat lyft, skriver akademiker vid Jönköping University, Linköpings universitet och Karolinska institutet. / Smålänningen
  Läs mer
 • Fler fjärilar där hagar omges av skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För pollinerande fjärilar är det viktigare att ha nära till skog än till åkrar, enligt en studie som gjorts på 32 000 fjärilar av forskare vid Linköpings universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala. Fynden ger viktig kunskap om hur landskapet bör formas för att dagfjärilar ska överleva. / Linköpings universitet, SLU
  Läs mer
 • Ny studie visar: Så vill vi inreda i trä

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Gärna trä i hemmet, inredning i modern stil, ljus kulör och med synlig kvist – så vill konsumenterna inreda med trä. Det visar en ny studie om intresset för interiöra furuprodukter genomförd av ett forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Bakom studien står branschorganisationen Svenskt Trä, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Men mycket jobb återstår. För att underlätta ett utbyte av erfarenheter och öka kunskapen om klimatanpassning anordnas en klimatanpassningskonferens den 23-25 oktober i Norrköping. Arrangörer är SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun. / Linköpings universitet
  Läs mer
 • Mulmholkar ger nya svar på frågor om biologisk mångfald

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Många skalbaggar lever i den murkna veden i ihåliga gamla lövträd. Men spelar det någon roll för nedbrytningen vilka arter som hittar dit? Ja det gör det, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Linköpings universitet. De har med hjälp av så kallade mulmholkar utforskat en av ekologins knäckfrågor: hur hänger biologisk mångfald (vedskalbaggar) ihop med funktioner i ekosystemet (nedbrytning av ved). / SLU
  Läs mer
 • Klassrum med himlen som tak

  En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. Denna kunskapsöversikt har tagits fram av Linköpings universitet på uppdrag av Utenavet – nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolan ingår som en av medlemmarna i nätverket.
  Läs mer

Sidor